Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

P1 Granskat

Denna studie bygger på innehållsanalyser av stickprov från P1-programmen Gender, Obs, Pengar respektive P1 Konsument. Programmen är valda utifrån två kriterier.

Ladda ner (PDF) 434,7 KB

Sidor: 55

ISBN: 9175665859

För det första är dessa program ett typiskt ur- val av de samhällsrelaterade program som förekommer i P1. Även om kultur-, livsåskådnings-, hobby-, nöjes- och vetenskapsprogram på sitt sätt relaterar till samhället, så kan dessa program inte i första hand betecknas som samhällsprogram. Visserligen finns det också i sådana program anledning att förmoda att det omgivande samhället gör avtryck. Där kan kravet på objektivitet dock inte anses lika avgörande som när det gäller de P1- program som har tydligt fokus just på olika former av samhällsrapportering. Dessa program har ett antal olika former som ganska väl täcks in av de fyra valda programmen. För det andra har alla de valda programmen ett format som är arbetsmässigt hanterligt. Det hade givetvis varit positivt om nyhetssändningar, exempelvis Ekot eller Studio Ett, varit med i urvalet, men det hade å andra sidan varit förenat med allvarliga metodologiska problem. Nyhetsprogrammens urval av nyheter och kommentatorer måste i högre grad än magasinsprogrammen spegla det omedelbart relevanta. Nyhetsredaktionerna arbetar dessutom under en helt annan tidspress än övriga redaktioner.

Eftersom vi som lyssnare förväntar oss att nyhetsprogrammen snabbt ska rapportera om aktuella händelser, måste vi ha överseende med att det inte går att vid alla tidpunkter och under alla omständigheter få med alla relevanta perspektiv. Att skaffa sig en bild av nyhetsrapporteringens förhållande till objektivitet kräver därför en betydligt bredare ansats än vad som krävs för att skaffa sig en sådan bild av andra program. Sammantaget utgör de fyra programmen ett brett urval som, om inte annat, återspeglar ett klimat som är bredare än att bara handla om de fyra programmen i sig.