Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Kommuner

Noll koll – Bristen på uppföljning av kommunala kultursatsningar

Kultur fyller en viktig funktion både för samhället och för den enskilda människan. Många kommuner lägger mycket skattepengar på kultursatsningar av olika slag och berömmer sig följaktligen för sin vilja att prioritera kulturen. Trots detta saknar de flesta kommuner helt eller delvis rutiner för att följa upp och utvärdera de satsningar som görs inom området. Hur kan man påstå sig ta kulturen på allvar om man inte är beredd att följa upp de satsade pengarna och granska utfallet, så som man gör på andra kommunala verksamhetsområden?

Ladda ner (PDF) 1,3 MB

Sidor: 38

ISBN: 9175668420

Det är en av de frågor Sofia Hansson och Robert Stasinski ställer i rapporten ”Noll koll. Bristen på uppföljning av kommunala kultursatsningar” som granskar fem kommuner, vilka enligt egen utsago prioriterar kulturområdet: Botkyrka, Gotland, Karlstad, Sandviken och Sundsvall. Men lika stark som tilltron till kulturens positiva effekter i samhället verkar vara, lika bristfällig framstår viljan att utvärdera de kultur- och fritidsverksamheter som får offentligt ekonomiskt stöd.

De uppföljningar och utvärderingar som görs och presenteras av den kommunalt finansierade kultur- och fritidssektorn är ofta övergripande och saknar djupgående analyser av hur de olika verksamheterna fungerar.

Ett ökat inslag av utvärdering är också en fråga om ansvar. Bara genom att följa upp och utvärdera kan det bli tydligt att kulturen och kulturarbetarna tas på allvar och att det inte finns någon grund för att betrakta kultur som något väsensskilt från det övriga samhället och de krav som där ställs på kvalitet och professionalitet.

–    Alla parter skulle gynnas om rutinerna för utvärderingen stärktes och om de kommunalt finansierade kulturverksamheterna regelbundet följdes upp. Det är dags att börja ta kulturen på allvar, säger Robert Stasinski.

Läs rapportförfattarnas debattartikel på SVT Debatt

Läs DN Kulturs artikel om debatten