Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Integration

Varför är det så svårt för utrikes födda att få jobb i Sverige?

Svensk integrationspolitik har misslyckats. Skillnaden i sysselsättning mellan svenskfödda och utrikesfödda är mycket stor. Särskilt gäller detta kvinnor. Nästan hälften av utrikes födda kvinnor saknar sysselsättning. Det är dubbelt så många som bland inrikes födda. Var tredje utrikesfödd man saknar sysselsättning. Sverige är dessutom betydligt sämre än många andra länder. Vad beror detta på? Och vad kan göras åt det?

Ladda ner (PDF) 646,1 KB

Sidor: 54

ISBN: 9175668949

För att få svar på dessa frågor har Timbro låtit WSP Analys & Strategi göra en jämförelse mellan Sverige och fyra andra länder – Norge, Danmark, Tyskland och Kanada. Rapportförfattare är Jenny von Bahr.