Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Stureakademin

Stureakademin är Timbros äldsta och mest mytomspunna utbildning. Sedan starten 2003 har över trehundra akademister fått chansen att fördjupa sina kunskaper om ideologi, praktisk politik och opinionsbildning. Många av dem arbetar idag som ledarskribenter, politiskt sakkunniga eller rentav riksdagsledamöter.

Stureakademin är en spetsutbildning med höga antagningskrav. Vi erbjuder ett kvalificerat program och ställer höga krav på dig som deltagare. Du förväntas närvara vid samtliga helger, ta aktiv del i diskussioner, läsa kurslitteraturen och lämna in uppgifter i tid.

Stureakademin är uppkallad efter Timbros grundare Sture Eskilsson

På Stureakademin träffas morgondagens opinionsbildare, intellektuella, politiker, kulturskapare, forskare och företagare. Den gemensamma nämnaren är engagemanget för ett friare samhälle. Programmets deltagare är vanligen mellan 20–27 år. Utbildningen går utmärkt att kombinera med universitetsstudier eller jobb.

Alla som slutfört Stureakademin erbjuds medlemskap i alumniföreningen, som har egen verksamhet och vars imponerande nätverk ger en god möjlighet att knyta nya kontakter.

Utbildningens innehåll


Stureakademin har fått sitt namn från Timbros grundare Sture Eskilsson. Idén bakom Stureakademin var att fylla tomrummet mellan akademin och politiken och skapa “ett politiskt universitet”. Denna tanke lever kvar idag. Vi tar böcker, idéer och argument på allvar, samtidigt som vi är måna om samhällsrelevansen. Utbildningen kretsar därför kring tre teman: ideologi, opinionsbildning och praktisk politik.

Historiska perspektiv på ideologiernas utveckling kombineras med fördjupningar i dagens idédebatter. Föreläsningar om hur opinionsbildning bedrivs kombineras med fördjupning i opinionsanalys. Praktiska skriv- och argumentationsövningar varvas med föreläsningar om hur politiska idéer genomförs i praktiken.

Upplägg

Utbildningen omfattar sex helger (fredag-söndag) i Stockholm och en veckolång studieresa till Washington D.C. i oktober/november. Den första helgen är i slutet av januari, den sista i september.

Under helgerna varvas föreläsningar med gruppövningar och seminariediskussioner. Totalt medverkar ett 40-tal föreläsare – akademiker, politiker, journalister.

Till varje helg hör en eller ett par skriv- och övningsuppgifter. Du får individuell feedback på alla inlämningsuppgifter. Examination på hela utbildningen sker genom en längre essä eller rapport i ett valfritt men relevant ämne.

USA-resa

En veckolång studieresa till Washington D.C. avslutar programmet. Vi besöker tankesmedjor, tidskrifter, politiska institutioner, regeringsorgan och kampanjorganisationer.

Deltagaravgift

Att gå Stureakademin kostar 1000 kronor per termin. Då ingår all litteratur, resor inom Sverige, mat och boende och studieresan till USA.