Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Befria förskolan – Hur skapar vi barnomsorg på föräldrarnas villkor?

Den kommunalt drivna förskolan dominerar den svenska barnomsorgen: sju av tio barn födda 2005 är inskrivna i kommunal förskola. Barnomsorgen är likriktad över landet, men andelen enskilt driven verksamhet är något högre i storstäder och lägre på mindre orter. Enligt en studie är föräldrar till barn i enskild verksamhet mycket nöjdare med barnomsorgen än föräldrar till barn i kommunal förskola.

Ladda ner (PDF) 657,7 KB

Sidor: 30

ISBN: 9175667065

Timbro lanserar i dag en rapport som beskriver strukturen på barnomsorgen samt ger förslag på reforminriktningar för barnomsorg som är mer anpassade till föräldrarnas behov än dagens.

Några av rapportens slutsatser och förslag är:

  • Maxtaxan bör avskaffas. Maxtaxan gör det omöjligt att utveckla förskolan genom att till exempel skapa mer flexibla öppettider som föräldrar mot avgift kan utnyttja. Den skapar också som alla pristak ett lågintensivt men konstant utbudsunderskott som framför allt drabbar storstäderna.
  • Läroplanen för förskolan bör styckas upp i två delar. I stället för att ha samma läroplan för ettåringar som femåringar, så kan läroplanen för yngre barn inriktas mer på det aktuella kunskapsläget om mindre barns inlärning. För äldre barn är det rimligt med större fokus på kunskapsmål.
  • Alla offentliga stöd till föräldrar bör slås ihop till ett enda. Barnomsorgspeng, barnbidrag, kommunalt vårdnadsbidrag och föräldrapenning kan betalas ut som ett samlat stöd till föräldrar att användas för den form av barnomsorg som passar bäst. En modell med skatteavdrag kan vara den bästa vägen, där eventuellt ‘underskott’ kompenseras med motsvarande bidragsutbetalning. Avgifter ska vara tillåtna för extra service, allt efter föräldrarnas efterfrågan.