Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Dogmatism som knäcker sjukvården – S:t Görans Sjukhus AB – hot eller bot?

I en ny studie testas de vanligaste invändningarna mot sjukvård med vinstsyfte mot ett konkret fall, det privata S:t Görans sjukhus AB. Rapporten visar att anklagelserna bottnar i trossatser, misstänkliggöranden och konspirationsteorier som saknar förankring i verkligheten.

Ladda ner (PDF) 1,4 MB

Sidor: 28

ISBN: 13

Kritiken har ändå stort genomslag i opinionen, också i storstäder som Stockholm, vilket visades i 2002 års landstingsval. Vinst uppfattas som ett hot mot god sjukvård. Invändningarna kan sammanfattas i fem punkter.

  1.  Kallt och inhumant: ”pengarna styr, inte människors behov av vård”.
  2. Ojämlikt: ”man kan betala för att gå före i kön”.
  3. Sämre kvalitet: ”de som inte betalar får sämre service”.
  4. Ekonomiskt ineffektivt: ”vinst gör privat vård dyrare än offentlig vård”.
  5. Förlorare: ”de gamla och svårt sjuka drabbas”.

Om invändningarna stämmer borde de tydligast vara synliga hos S:t Görans sjukhus, den enskilt största enheten med mest avancerad sjukvård som drivs av ett börsnoterat företag i Sverige.

Men rapporten visar på motsatsen. Det är landstingets ersättningstak som styr patienters möjlighet till vård, operationssalar gapar tomma för att landstinget inte vill betala. Talet om ”gräddfiler” är missvisande eftersom försäkringspatienter betalar två gånger och i stället för att gå före någon i landstingskön, lämnar man sin plats till dem som står efter. Rapporten visar också att såväl patienter som personal är mer nöjda på St Göran än på landstingsdrivna sjukhus.