Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Formen för vård och omsorg spelar stor roll! – En undersökning från Timbro/Novus Opinion

I samarbete med Novus Opinion har Timbro låtit genomföra en telefonundersökning med 1 000 intervjuer bland allmänheten, från 16 år och uppåt, för att få en bild av svenskarnas syn på välfärdstjänster i dag och i framtiden (undersökningen genomfördes i december 2008). Bl a fick respondenterna betygsätta kvalitet, tillgång och valmöjligheter inom ett antal välfärdsområden som de själva varit i kontakt med under de senaste åren.

Ladda ner (PDF) 587,3 KB

Sidor: 22

Genomgående visar resultatet att utbildningsområdet – där den mest tydliga marknads -och konkurrenssituationen är väletablerad genom skolpengen och friskolorna – klarar sig bäst i två av tre undersökta parametrar.

Mer än hälften, 52 %, sätter bra betyg på kvaliteten i skolan mot 47 % för sjukvården och 37 % för äldreomsorgen. Och hela 71 % ger motsvarande bra betyg för tillgången på skolor, mot 47 % för sjukvården och 37 % för äldreomsorgen. 55 % ger betyget 7 eller mer för möjligheten att välja den skola som passar bäst medan 34 % bedömer valfriheten i sjukvården, och bara 19 % för valfriheten i äldreomsorgen, på samma sätt.

– Politiker från höger till vänster har som mantra att ‘huvudmannaskapet’ för olika välfärdsverksamheter inte är det avgörande. Reella jämförelser av kvalitet och kundnöjdhet mellan offentliga och privata alternativ visar att denna politiska hållning är fel. Även attityderna hos dem som möter välfärden, t ex i vår undersökning, styrker detta, fortsätter Thomas Idergard.

– Så min uppmaning till reformsinnade politiker i alla partier är att sluta stoppa huvudet i sanden. Det behövs mer av marknad, mer valfrihet för den enskilde genom att pengarna följer individens val och fler privata alternativ för att människor i framtiden ska få en bättre välfärd, avslutar Thomas Idergard.