Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Förstatligande – Ingen quickfix för skolan

En hel del av Sveriges 6- och 7-åringar har lektioner där läraren inte har en aning om hur denne ska bemöta varje enskild elevs inlärning. Rapporten ”Förstatligande – ingen quickfix för skolan” visar hur ett förstatligande av skolan i sig inte skulle lösa problemet, då det är i den enskilda lärarens kompetens nyckeln till utveckling finns.

Ladda ner (PDF) 356,5 KB

Sidor: 32

ISBN: 9175668352

Elevernas resultat är beroende av att lärarna behärskar olika undervisningsmetoder. För att skolan ska bli mer likvärdig, och med bättre resultat, krävs en nationell satsning på en kompetensutveckling i undervisningsmetodik.  Och där finns det gott om inspiration att hämta. I framgångslandet Finland har lärarna för de lägre årskurserna en 5-årig utbildning med omfattande kurser i just undervisningsmetodik. Finland har en kommunalt styrd skola med mycket små skillnader mellan skolor i resultat.

Rapporten i korthet

  • Att återförstatliga den svenska skolan, skulle inte automatiskt leda till bättre resultat.
  • Det statliga Vetenskapsrådet, som i dag ansvarar för att tvärvetenskaplig forskning kommer samhället till godo, kunde vara den institution som tillgodoser skolornas behov av fortbildning i bland annat metodik.
  • Svenska lärare måste få utbildning i hur de ska undervisa, det är den enskilt viktigaste insatsen för svensk skola. Om en lärare behärskar en uppsättning vetenskapligt belagda undervisningsmetoder, kan de ha höga förväntningar på eleverna, eftersom de själva är trygga i att kunna få eleverna att uppfylla dem. Utan säkerheten från kunskapen om metoder, kan istället läraren skuldbelägga eleven, det blir den enskilda elevens fel att den inte lär sig. Detta synsätt är förödande, både för individen och samhället.