Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Långt ifrån lagom 2 – Uppföljande granskning av kommunala satsningar i kristider

Lågkonjunkturen tynger tillväxten i hela världen. Sverige är inget undantag. Trots det är krismedvetenheten i de svenska kommunerna begränsad.

Ladda ner (PDF) 418,6 KB

Sidor: 59

ISBN: 9175667676

Samtidigt som många kommuner ger sken av att ha en ansträngd ekonomi och flaggar för nedskärningar i välfärdens kärna – skolan, vården och omsorgen – vägrar politikerna överlag att lägga övriga satsningar på hyllan. Paradoxalt nog genomförs således besparingar i offentliga kärnverksamheter som har påtalade brister, samtidigt som samma politiker skissar på nya extravaganta satsningar, alltifrån cirkusanläggningar till badhus.

Denna rapport är en uppföljning av Långt ifrån lagom (Timbro 2009) som sommaren innan väckte stor uppmärksamhet när den granskade 16 svenska kommuner och deras agerande i kristider. Vi återvänder till kommunerna med den givna frågan: Har de lärt sig något av det senaste årets utveckling?

Svaret är överlag ‘nej’. Mycket av den planerade politiken ligger fast. De statliga stödpengar som var tänkta att förhindra nedskärningar i välfärden, och som det beslutades om vid årsskiftet 2009/2010, tycks ha haft marginell betydelse. Nytt för i år är att vi dessutom studerar fyra av de 16 kommunerna närmare och ställer satsningar på bland annat badhus och de investerings- och driftkostnader som dessa medför emot påtalade brister i skolan, vården och omsorgen. Resultatet är nedslående. Prioriteringen i de svenska kommunerna stämmer knappast överens med de förväntningar och önskemål som medborgarna har på välfärdsstaten.