Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Har nöden ingen lag?

I november 2023 presenterade den parlamentariska Kommittén om beredskap enligt regeringsformen sitt slutbetänkande Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75). Ett antal förändringar föreslås i grundlagens och riksdagsordningens bestämmelser om krig och kris, bland annat införandet av ett helt nytt grundlagskapitel med bestämmelser om allvarliga fredstida kriser. Syftet med denna rapport är att ge en kort översikt av frågan om konstitutionell beredskap och belysa problematiska delar av utredningens förslag.

Ladda ner (PDF) 973,8 KB