Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Allmänt

Opinionsmätning: Konservativt bakslag driver svensk opinion

Beskrivningarna av den populistiska våg som sveper över stora delar av västvärlden följer samma mönster. En marginaliserad, vit arbetarklass protesterar mot ett samhälle där den blivit allt mindre viktig. Från att ha varit sitt lands ekonomiska och sociala ryggrad har de förlorat status och upplever att andra grupper ges fördelar på deras bekostnad. Det är i stora drag den bild som ges även av svensk opinion idag. En högerpopulistisk protest från grupper som känner sig marginaliserade. En förlorarnas revansch. Stämmer det verkligen? En ny opinionsmätning som vi låtit undersökningsföretaget Inizio göra ger en annan bild.

I den nyutkomna boken Bakslaget – radikalt etablissemang, konservativa medborgare har Marcus Uvell, vd Nordic PA Research, granskat det svenska missnöjet på djupet, med hjälp av bland annat en ny mätning av olika gruppers samhällssyn och värderingar. Fram träder ett delvis annat mönster. Medan missnöjet i t ex USA och Storbritannien är starkt förknippat med just en marginaliserad arbetarklass ser vi i Sverige ett missnöje som är betydligt bredare. Även i välutbildade och välavlönade grupper återfinns pessimismen, frustrationen och efterfrågan på traditionell högerpolitik.

Ny undersökning från Inizio

Enligt den mätning som vi låtit Inizio göra uppger 75 procent av de tillfrågade med universitetsexamen att tryggheten från brott försämrats de senaste tio åren, i hela befolkningen är andelen 80 procent. Den sociala tryggheten upplever 73 procent av de högutbildade har försämrats, vilket kan jämföras med 75 procent för befolkningen i stort.

Grupper med lägre utbildning är ännu mer missnöjda, men att tre av fyra bland de mest högutbildade tycker tryggheten försämrats är slående. Denna grupp brukar normalt sett präglas av optimism och tillförsikt.

Misstro mot medier

Det finns en genuin misstro mot etablerade medier. Man kan knappast påstå att svenska folket misstror medierna på något sätt som skulle hota demokratin. Däremot finns en utbredd skepsis mot sanningshalten i rapporteringen. Nästan hälften av befolkningen (45 procent) menar att de flesta journalister på etablerade medier driver sin egen agenda i stället för att beskriva verkligheten – 36 procent bland de mest högutbildade.

Medan sociala medier i debatten ofta beskrivs som ett problem för demokratin, uppfattar många det precis tvärtom. Nästan fyra av tio (39 procent) menar att den som följer debatten i sociala medier får en snabbare och mer heltäckande bild av vad som händer i Sverige än den som ges i traditionella medier.

Brett stöd för värdekonservativa idéer

Sverige beskrivs ofta som världens mest progressiva land, och det ligger mycket i det. Samtidigt finns stora grupper med tydligt konservativa värderingar. Nästan sex av tio väljare (59 procent) instämmer till exempel i påståendet att äldre generationer har mycket att lära oss om hur samhället borde fungera.

Ett konkret exempel från undersökningen är jämställdheten. I debatten ifrågasätts ofta traditionella könsroller och de flesta partier förespråkar bl a kvoterad föräldraförsäkring för att bryta dem. Samtidigt ser stora grupper saken helt annorlunda. Hela sex av tio väljare instämmer i påståendet att det inte är något fel på traditionella könsroller så länge man valt dem själv. Bara väljare som röstar på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet tar tydligt avstånd från detta påstående.

Om undersökningen

På uppdrag av Timbro gjorde undersökningsföretaget Inizio en kvantitativ undersökning i Inizios webbpanel. 1 151 intervjuer genomfördes mellan 3–4 januari 2018.

Ladda ner undersökningen

Diagramsammanställning