Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Vem äger dina sopor? En studie av den skånska avfallsmarknaden

De skånska kommunerna följer varken kommunallagen eller lagen om offentlig upphandling när de via hel- eller delägda kommunala bolag tar hand om avfall från hushåll och industri. Följden av detta är att marknaden hämmas och att privata entreprenörer inte vågar satsa. Detta framgår av en aktuell rapport från Timbro Syd.

Ladda ner (PDF) 131,2 KB

Sidor: 19

ISBN: 9175665719

— Ägaravtalen som kommunerna skriver för de olika bolagen hindrar effektivt nya aktörer eftersom riskerna med etableringsförsök på en marknad som inte fungerar är för stora. Bristen på konkurrens innebär dessutom i förlängningen sämre service till ett högre pris, skriver Henrik Lethin.

— Ett annat centralt problem är de kommunala bolagens bristande förmåga att hålla sig till verksamheter som kommer kommuninvånarna till godo. Flera av företagen i studien ägnar sig åt verksamhet som ligger långt utanför såväl kommungränsen som den kommunala kompetensen, avslutar Henrik Lethin.

Henrik Lethin föreslår fyra enkla åtgärder för en fungerande avfallsmarknad: följ lagen om offentlig upphandling och upphandla, respektera kommunallagens intentioner, sälj dyra avfallsanläggningar och blanda inte ihop rollerna för kommunala och privata aktörer. Vinsterna stavas inte bara effektivitet utan också prispress, resurshushållning och kvalitet.

Vem äger dina sopor? Fokuserar på förhållandena för kommunal avfallshantering i Skåne men är av allmänt intresse då utvecklingen i Sverige i övrigt går i liknande banor.