Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Bostäder

Ny rapport: Andrahandshyresgästerna är hyresregleringens förlorare

Den som flyttar till Stockholm måste betala högre hyra än i flera andra europeiska storstäder, visar en ny Timbrorapport. Hyresregleringen bidrar till de höga andrahandshyrorna eftersom ett uppdämt bostadsbehov kanaliseras till andrahandsmarknaden.

I Stockholm är andrahandshyrorna mer än dubbelt så höga som förstahandshyrorna, enligt Boverket. Timbrorapporten ”I andra hand: Om hyresregleringens förlorare” av Theo Herold, som släpps i dag, sätter fingret på klyftan mellan förstahands- och andrahandshyresgäster.

– Hyresgästföreningen påstår att den svenska hyresmodellen skapar förutsättningar för rättvisa hyror, men det är tvärtom. De låga, reglerade hyrorna är bara tillgängliga för dem som lyckats få tag i ett förstahandskontrakt. De som inte har ködagar eller kapital att köpa en bostadsrätt tvingas ofta att hyra dyrt i andra hand, särskilt i Stockholm, säger Timbros chefsekonom Jacob Lundberg.

Rapporten jämför andrahandshyrorna i Stockholm med de avreglerade förstahandshyrorna i Helsingfors, Oslo, Berlin, Liverpool, Amsterdam, Bryssel och Lyon, städer som storleksmässigt liknar Stockholm. Beroende på vilken statistik man studerar hamnar Stockholm som bäst någonstans i mitten av jämförelsen. I sämsta fall tar Stockholm plats i toppskiktet som en av de absolut dyraste städerna.

– Den som är nyinflyttad i Stockholm måste i praktiken betala andrahandshyra, medan man i de andra städerna enkelt kan få tag i ett förstahandskontrakt. Därför har jag jämfört andrahandshyrorna i Stockholm med förstahandshyrorna i de andra städerna. Min jämförelse visar att den som vill bo i en europeisk storstad med låg hyra inte ska flytta till Stockholm. Den svenska hyresmodellen har misslyckats, säger Theo Herold.

Läs Theo Herolds och Jacob Lundbergs debattartikel i Svenska Dagbladet.

REFORMERA HYRESMARKNADEN – LÄR AV HELSINGFORS

REFORMERA HYRESMARKNADEN – LÄR AV HELSINGFORS. Unga och utlandsfödda har liten chans till förstahandskontrakt om de väljer Stockholm framför t ex Helsingfors. Istället är de hänvisade till andrahandsmarknaden där hyrorna är dubbelt så höga. Detta är ett allvarligt problem både för studenter och arbetstagare, men också till skada för företagens kompetensförsörjning. Men reglering av andrahandsmarknaden löser inget. Hyresregleringen behöver luckras upp och hyresmarknaden måste få fungera som en riktig marknad.
Läs mer i Theo Herolds rapport “I andra hand: Om hyresregleringens förlorare”, som vi släpper i dag: https://timbro.se/allmant/i-andra-hand-om-hyresregleringens-forlorare

Posted by Timbro on Tuesday, November 5, 2019