Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Ekonomi Miljö

Fem förslag för mer el och mer marknad

Elmarknaden är avreglerad och det är inte upp till politikerna hur elen ska produceras. Timbro lägger nu fram fem reformförslag för en bättre fungerande elmarknad.

Spelaren kräver godkännande av tredjepartscookies för Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du villkoren från Youtube
Gå till Youtube

Klimatomställningen kommer att kräva stora mängder el, vilket ställer större krav på elmarknaden. I en debattartikel i Dagens industri föreslår Timbros Jacob Lundberg och Ellen Gustafsson fem reformer för en bättre elmarknad:

  1. Låt elpriset variera mer över landet genom fler elområden. Det gör det mer lönsamt att investera i elproduktion där behoven är som störst.
  2. Förenkla för elhandel samma dag som elen levereras. Det skulle öka lönsamheten för flexibla kraftslag som vattenkraften att balansera efterfrågan.
  3. Avskaffa subventionerna till vindkraft och annan förnybar el genom elcertifikatssystemet. Certifikaten kostar samhället totalt 9 miljarder, enligt en tidigare Timbrorapport.
  4. Upphäv målet om 100 procent förnybar energi 2040. Om politikerna utesluter vissa fossilfria kraftslag fördyras klimatomställningen. Målet bör vara 100 procent fossilfri energi.
  5. Slopa regleringar som stoppar fossilfri elproduktion. Kärnkraft bör kunna byggas på nya platser och i större antal än vad som är tillåtet idag. Det kommunala vetot mot vindkraft bör avskaffas.

De två första förslagen är hämtade från den nya rapporten ”Reformer för marknadsekonomi på elmarknaden” av elmarknadsforskaren Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning.

”På en avreglerad marknad är det marknadens aktörer som beslutar om investeringar i elproduktion. Det är en ordning som vi måste ha tilltro till även i dag. Politikernas roll bör inskränkas till att se till att de olika kraftslagen betalar för sin miljöpåverkan och att marknaden utformas på ett effektivt sätt”, skriver Jacob Lundberg och Ellen Gustafsson i artikeln.