Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Skatter

Chefsekonom: Gör momsen enhetlig

Det svenska momssystemet är spretigt. Inför enhetlig, breddad moms, skriver vår chefsekonom Jacob Lundberg på DN Debatt med anledning av en ny rapport.

Rapporten En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel är den tredje delrapporten inom Timbros skattereformsprojekt. Syftet med projektet är att lägga fram ett förslag till ett skattesystem som gör mindre samhällsekonomisk skada, genom lägre skattesatser och mer likformighet. De två tidigare delarna handlar om skatt på kapital och arbete.

Rapporten har tre huvudförslag:

  1. Inför enhetlig moms. De olika skattesatserna skapar gränsdragningsproblem och snedvrider hushållens konsumtion. En enhetlig skattesats kan sättas till 21,3 procent som en intäktsneutral reform, eller till 25 procent, vilket skulle öka skatteintäkterna med 63 miljarder som kan användas till skattesänkningar på annat håll.
  2. Bredda skattebasen. Dagens undantag för bostäder, spel, banker, försäkringsbolag, sjukvård och utbildning skapar problem framför allt eftersom företag som omfattas av momsundantag inte får dra av moms på sina inköp och därför har incitament att bedriva verksamhet i egen regi i stället för att lägga ut på underleverantörer. Det motverkar effektivisering.
  3. Lägg moms på offentlig sektor. Kommuner, myndigheter och public service-företag betalar inte moms, vilket skapar flera problem. Kommunernas momsfrihet gör det billigare att finansiera konsumtion genom kommunalskatten jämfört med på den privata marknaden. Det skapar incitament för höjda kommunalskatter.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter här.