Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Timbros chefsekonom: ”Missvisande pensionssiffror i Agenda”

Vår chefsekonom Jacob Lundberg anmäler söndagens Agenda till Granskningsnämnden. Han menar att de prognoser över framtida pensioner som nämndes ger en missvisande bild eftersom de ignorerar framtida ekonomisk tillväxt.

I söndagens Agenda hävdades att en 40-årig kvinna som intervjuades kan få en så låg pension som 12 000 kronor i månaden. Jacob Lundberg, du menar att det är missvisande. Varför?

– Jag har fått bekräftat av SVT att de siffror som nämndes i inslaget inte räknar med framtida reallöneökningar. I det svenska pensionssystemet är pensionerna knutna till löneutvecklingen och därmed den ekonomiska tillväxten. Det är helt orealistiskt att anta att lönerna i framtiden kommer att stå helt stilla. Till exempel är prognosen i Långtidsutredningen 2015 att BNP per capita kommer att öka med 116 procent under de kommande 45 åren. En pensionsprognos som ignorerar framtida tillväxt ger en allt för pessimistisk bild av levnadsstandarden för framtidens pensionärer.

SVT hänvisar till att de bara använder Pensionsmyndighetens och pensionsbranschens prognosstandard. Vad säger du om det?

– SVT måste förstås ta ansvar för siffrorna i sina egna program. Pensionsmyndighetens prognoser har också fått kritik, till exempel av nationalekonomen Andreas Bergh. I det orange kuvertet finns dessutom formuleringar som ”du kan jämföra beloppen i prognosen med den lön du har i dag”, som åtminstone antyder vilka antaganden som gjorts. Inga sådana förtydliganden gjordes i Agendas inslag. SVT kan inte heller ursäkta sig med att uppgifterna kom från intervjupersonerna. Siffrorna upprepades både i grafik och av programledaren.

Du har nu anmält programmet till Granskningsnämnden för radio och tv. Tror du att det kommer att fällas?

– Det är långt ifrån säkert. Det ska ganska mycket till för att Granskningsnämnden ska fälla. Men jag tycker att det vore bra att få saken prövad.