Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Elis Örjes

Elis Örjes är nationalekonom och läser en dubbelmaster i internationell ekonomi och finans vid Sciences Po, Paris, och Handelshögskolan i Stockholm. Elis har en bakgrund inom PR och public affairs men har även arbetat med kommunbudgetar och andra utredningsfrågor. Han har varit aktiv på olika håll inom Socialdemokraterna, var ordförande för Socialdemokratiska Ekonomklubben på Handelshögskolan under 2016–2017 och är numera styrelseledamot i föreningen.

Elis Örjes är nationalekonom och läser en dubbelmaster i internationell ekonomi och finans vid Sciences Po, Paris, och Handelshögskolan i Stockholm. Elis har en bakgrund inom PR och public affairs men har även arbetat med kommunbudgetar och andra utredningsfrågor. Han har varit aktiv på olika håll inom Socialdemokraterna, var ordförande för Socialdemokratiska Ekonomklubben på Handelshögskolan under 2016–2017 och är numera styrelseledamot i föreningen.

En reformerad hyresmarknad för ökad jämlikhet

Hyresregleringen begränsar utbudet av hyresrätter, minskar den sociala rörligheten och pressar ut människor på den svarta marknaden, menar Emil Bustos, doktorand i nationalekonomi, och Elis Örjes, masterstudent i nationalekonomi, i rapporten ”En reformerad hyresmarknad för ökad jämlikhet”. De har båda tidigare varit ordförande för Socialdemokratiska ekonomklubben. För att lösa problemen föreslår de att marknadshyror ska gälla vid nya kontrakt, så att hyressättningen gradvis blir marknadsanpassad.

#Bostäder