Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Emil Bustos

Emil Bustos är nationalekonom och läser första året på doktorandprogrammet i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Emil har tidigare skrivit utredningar åt Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU), Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt Ratio. Han har varit aktiv inom Socialdemokraterna och var ordförande för Socialdemokratiska Ekonomklubben på Handelshögskolan under 2015–2016.

Emil Bustos är nationalekonom och läser första året på doktorandprogrammet i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Emil har tidigare skrivit utredningar åt Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU), Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt Ratio. Han har varit aktiv inom Socialdemokraterna och var ordförande för Socialdemokratiska Ekonomklubben på Handelshögskolan under 2015–2016.

En reformerad hyresmarknad för ökad jämlikhet

Hyresregleringen begränsar utbudet av hyresrätter, minskar den sociala rörligheten och pressar ut människor på den svarta marknaden, menar Emil Bustos, doktorand i nationalekonomi, och Elis Örjes, masterstudent i nationalekonomi, i rapporten ”En reformerad hyresmarknad för ökad jämlikhet”. De har båda tidigare varit ordförande för Socialdemokratiska ekonomklubben. För att lösa problemen föreslår de att marknadshyror ska gälla vid nya kontrakt, så att hyressättningen gradvis blir marknadsanpassad.

#Bostäder