Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Skatter

FAQ: Skatter, bidrag och sysselsättning

Höga skatter och bidrag leder till lägre sysselsättning. Det är slutsatsen i en ny rapport som släpps i dag. Här svarar Timbros chefsekonom Jacob Lundberg på några frågor om rapporten.

Jacob Lundberg är doktor i nationalekonomi och chefsekonom på Timbro. John Norell är nationalekonomstudent på Stockholms universitet.

I dag släpper Timbro rapporten ”Skatter, bidrag och sysselsättning: En forskningsgenomgång” av Jacob Lundberg och John Norell.

Vad handlar rapporten om?
– Vi har tittat på hur skatte- och bidragsnivåer påverkar människors vilja att ta ett arbete. Det finns en hel del forskning om det här. Rapporten är en sammanställning av den forskningen.

Vad är nytt?
– I vår forskningsgenomgång ingår 31 studier. Det gör vår genomgång till den hittills största på det här området. Tre av studierna är från Sverige.

Vad kommer ni fram till?
– Incitament spelar roll för om människor arbetar eller inte. Om man sänker bidragen eller skatterna på arbete ökar sysselsättningen. 26 av de 31 studierna finner tydliga indikationer på det, åtminstone för kvinnor.

Ni har även tittat på jobbskatteavdragets effekter. Vad är slutsatsen där?
– Jobbskatteavdraget är svårt att utvärdera eftersom alla som jobbar får det. Det finns därmed ingen naturlig jämförelsegrupp. Men med hjälp av forskning som tittat på andra reformer kan vi dra slutsatsen att jobbskatteavdraget förmodligen har skapat mellan 86 000 och 165 000 jobb.

Har ni analyserat några möjliga framtida reformer?
– Ja, en tänkbar reform är att utöka jobbskatteavdraget så att de första 120 000 kronorna i arbetsinkomst är skattefria. Man kan kalla det ett jobbgrundavdrag. Vi räknar med att en sådan reform skulle skapa 47 000–90 000 jobb. Vi har även tittat på Moderaternas förslag till utökat jobbskatteavdrag med upp till 500 kronor i månaden. Där uppskattar vi sysselsättningsökningen till 12 000–25 000 personer.

Var kan man läsa mer?
– Man kan gärna läsa rapporten. Om man vill ha en mer akademisk version, där forskningen beskrivs i mer detalj, finns ett working paper från Ratio att läsa. Vi har också en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet.