Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Skatter

Timbro på DN Debatt: Skattebefria första tiotusen

Avskaffa den statliga inkomstskatten, gör om arbetsgivaravgifterna till vanliga skatter och skattebefria arbetsinkomster upp till 10 000 kr per månad. Det är några delar i det reformförslag för skatterna på arbete som Timbro presenterar i dag.

Rapporten Förenklade skatter på arbete: Ökad transparens och fler i jobb är skriven av Timbros chefsekonom Jacob Lundberg, doktor i nationalekonomi. Den utgör den andra delen i Timbros skattereformsprojekt, som ska mynna ut i ett förslag till en genomgripande skattereform. Den första delen, Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt, släpptes under 2018.

De huvudsakliga förslagen i rapporten är:

  1. Skattebefria arbetsinkomster upp till 10 000 kr per månad. Detta åstadkoms genom ett jobbgrundavdrag som ersätter grundavdraget och jobbskatteavdraget. Jobbgrundavdraget åtgärdar flera brister i jobbskatteavdraget, till exempel att det är komplicerat.
  2. Synliggör arbetsgivaravgifterna. Arbetsgivaravgifterna delas upp i två delar: en statlig löneskatt och en pensionsavgift. De görs om till vanliga skatter, så att löntagarna får en korrekt uppfattning om hur mycket skatt de betalar.
  3. Avskaffa den statliga inkomstskatten. Sverige har världens högsta marginalskatter. Höga marginalskatter minskar viljan att tjäna pengar, förmodligen i så hög grad att staten skulle öka skatteintäkterna genom att avskaffa den statliga inkomstskatten.
  4. Avskaffa pensionsavgiften på höga inkomster. På inkomstdelar som inte är pensionsgrundande (över 520 000 kr per år) bör man inte heller behöva betala pensionsavgift. Det sänker marginalskatten med ytterligare 12 procentenheter för höginkomsttagare.
  5. Halvera skatten på tjänstepension. För låg- och medelinkomsttagare är avsättningar till tjänstepension skattemässigt missgynnade jämfört med att betala ersättning som lön. Därför föreslås att skatten på tjänstepensionsavsättningar halveras.

Förslagen syftar till att öka skillnaden mellan bidrag och arbete, att sänka marginalskatterna och att ge skatterna på arbete en enklare och mer logisk struktur.

Rapporten presenteras på DN Debatt i dag. Läs artikeln här.

I denna film sammanfattas förslagen i rapporten:

Kontakta Jacob Lundberg om du har frågor om förslaget.