Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Ekonomi Krönika

Ägande slår wokekultur

Kvotering utifrån kön, sexualitet och etnicitet är återigen på kartan, men förslagen hamnar fel. Det är inte wokekulturen som kommer göra framtiden bättre för kvinnor, HBTQ-personer och invandrare – utan egen ansträngning och eget ägande, skriver Benjamin Dousa.

Illustration av Fullempty/Shutterstock.

Årsredovisningar är normalt sett inte särskilt spännande för andra än riktiga börshajar. De består till stor del av knastertorra uppställningar av siffror: intäkter, kostnader och förhoppningsvis en vinst. En del av årsredovisningen kallas Vd har ordet och brukar vara en av de minst informationsrika delarna. Vd:ar är ofta skickliga på att leda företag, men är inte alltid vassa skribenter. Här har PR-byråerna en chans att fakturera. Floskler staplas på floskler när den högsta chefen ska försäkra aktieägare, kunder, leverantörer och andra intressenter att företagets position är stark och ohotad. 

Jag har läst hundratals årsredovisningar, framför allt under studietiden, men jag har aldrig sett ett sådant politiskt statement som Sagaxs vd David Mindus gjorde i år.

Sagax är ett fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsen, med affärsidén att investera i framför allt lager- och industrilokaler. När ett fastighetsbolag värderas på börsen säger man ibland att det handlas till rabatt eller premie. Det betyder att man tar marknadsvärdet på alla bolagets fastigheter, lägger ihop det och jämför med aktiekursen. Betalar aktiemarknaden ett ’’överpris’’ gentemot fastigheternas värde, handlas bolaget till premie, och det motsatta gäller för rabatt. David Mindus är Sveriges bästa fastighets-vd, åtminstone sett till hur högt aktiemarknaden värderar Sagax. Inget annat stort fastighetsbolag har lika hög premie som Sagax.

Nyligen röstade Kalifornien igenom en lag som kräver att börsbolag med huvudkontor i delstaten måste ha styrelseledamöter från underrepresenterade grupper.

I den senaste årsredovisningen från företaget för Mindus ett längre resonemang om kvotering, ett ämne som återigen har aktualiserats av en rad händelser. Till exempel röstade Kalifornien nyligen igenom en lag som kräver att börsbolag med huvudkontor i delstaten måste ha styrelseledamöter från underrepresenterade grupper. Detta definieras som ”an individual who self-identifies as Black, African American, Hispanic, Latino, Asian, Pacific Islander, Native American, Native Hawaiian, or Alaska Native, or who self-identifies as gay, lesbian, bisexual, or transgender”.

Därigenom har debatten gått flera steg längre än i Sverige – nu ska inte bara kön spela in utan även vem man ligger med. Det delvis svenskägda Nasdaq, som äger några av världens största börser, offentliggjorde i december förra året att man vill ändra sina noteringsregler i linje med förslaget i Kalifornien för att gälla alla noterade företag med huvudkontor i USA. I Tyskland drev konservativa CDU och socialdemokratiska SPD redan 2013 kvoterade styrelser. Lagen trädde i kraft 2016. Förra året föreslog även den tyska familjeministern att lagen skulle breddas till att gälla fler företag och fler roller. 

I Sverige hörs liknande tongångar. De rödgröna partierna försökte 2017 införa en lag som krävde minst 40 procent kvinnor i börsbolagens styrelser, men förslaget föll eftersom allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade nej. I december förra året öppnade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen upp för att återigen försöka driva igenom förslaget.

Läs också:

Finns det diskriminering? Självklart. Är den oacceptabel och ska motarbetas med full kraft? Absolut. Men kompetens, erfarenhet och andra meriter kan knappast bedömas utifrån kön eller, som i USA, sexuell preferens. Även i Sverige kommer nog samhällsdebatten få större fokus på etnicitet – ett exempel på det var Miljöpartiets språkrör Märta Stenevis uttalande om att vita kvinnor måste flytta på sig för att ge plats åt utrikesfödda kvinnor. David Mindus beskriver det väl i Sagaxs årsredovisning:

”Ett argument som ibland förs fram för att rättfärdiga diskriminering är att ’rätt’ doser av kön, hudfärg och sexuell läggning i en styrelse leder till mer framgångsrika företag. Jag vågar dock påstå att en styrelseledamots kompetens och engagemang uteslutande är en fråga om individuella egenskaper som omöjligen kan bedömas utifrån fysiska attribut eller grupptillhörighet. Således ger varken kön, hudfärg, längd eller skostorlek någon information avseende skicklighet ifråga om bolagsförvaltning.”

I USA har fokuset på etnicitet gått så långt att lärare uppmanas att se kritiskt på skolämnet matematik eftersom det riskerar att bidra till rasistiska strukturer. Det finns flera skäl till att motsätta sig kvotering, det principiella äganderättsliga och det evidensbaserade utfallsdrivna. Forskning från Norge visar nämligen att kvotering inte leder till ökad jämställdhet.

Det som däremot gör skillnad för lönsamheten är hur investerad man är i det egna projektet.

Det som däremot gör skillnad för lönsamheten är hur investerad man är i det egna projektet, om man har så kallat skin in the game. Mindus har jämfört de 89 bolagen som har varit på Stockholmsbörsens Large cap lista mellan 2010 och 2019. I bolag där en majoritet av styrelseledamöterna ägde aktier för mer än fem gånger sitt årliga styrelsearvode var den genomsnittliga kursutvecklingen 26,6 procent per år, och i bolag där majoriteten ägde mindre än fem gånger sitt årliga styrelsearvode var kursutvecklingen 18,2 procent under samma period. Sämst utveckling hade bolag där en majoritet inte ägde några aktier alls, en kursutveckling på 16,4 procent.

 

Eget ägande slår alltså wokekulturen. Eget ansvar för sin egen framtid slår också wokekulturen. I dag är 263 000 kvinnor inskrivna på högskola och 166 000 män, det vill säga nästan 100 000 fler kvinnor. Traditionellt sett mansdominerade utbildningar som ekonomi och juridik har nu en majoritet av kvinnliga studenter. En tredjedel av cheferna i privat sektor är kvinnor och det rör sig snabbt i rätt riktning. Vill man att det ska gå ännu snabbare behövs reformer av föräldraförsäkringen. Sverige är det fjärde mest generösa landet i OECD. Timbro har tidigare visat att kvinnors karriär påverkas negativt av den långa skattefinansierade ledigheten. Forskning visar dessutom att de kvinnor som tar ut mest föräldraledighet, och således är borta längst från karriären, är de med medelhög inkomst. Det vill säga de som i slutet av sin karriär teoretiskt skulle kunna sitta i en bolagsstyrelse.

Syftet med ett aktiebolag kan aldrig vara att spegla samhället.

Syftet med ett aktiebolag kan aldrig vara att spegla samhället, utan att generera maximal avkastning till aktieägarna. Ett företag som rekryterar eller befordrar baserat på kön, sexuella preferenser, släktskap eller etnicitet, och inte kompetens, kommer i förlängningen att generera lägre avkastning. Det är inte bara nationalekonomisk teori, utan evidensbaserat. Ett meritokratiskt näringsliv är ett framgångsrikt näringsliv. I en studie där man bland annat tittat på i vilken grad ledningspositioner går till vänner och familjemedlemmar är sambandet mellan meritokrati och innovation tydligt. Dessutom är det svenska näringslivet världens mest meritokratiska, medan Italien som låg i botten har en ekonomi som stagnerat sedan 1990-talet.

Framtiden ser med andra ord ljus ut. För kvinnor, HBTQ-personer och invandrare. Men det är inte tack vare wokekulturen – utan beror på egen ansträngning och eget ägande.