Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Smedjanpodden

Fördjupande samtal med initierade gäster utifrån ett marknadsliberalt perspektiv. Nytt avsnitt varje onsdag!

Prenumerera på:


188: Röda storstäder och lite Liberalerna

”Man måste se det som en identitetsmarkör, delvis frikopplad från sakfrågor”, konstaterar Per Rosencrantz i ett samtal om varför unga välutbildade storstadsbor så ofta röstar på partier långt till vänster.

187: Media missförstår KD

”Budgeten från M, KD och SD visar inför valrörelsen vad det innebär att kunna samtala med alla partier, och det är bland annat 3,4 miljarder mer till vården”, säger Nike…

186: Koldioxidpriser och COP26

”Prissättning är det viktigaste redskapet inom klimatpolitiken, men under lång tid har det inte varit på förhandlingsbordet”, säger John Hassler i en diskussion med Ellen Gustafsson om koldioxidpris som lösning…

185: Friskolorna och S-kongressen

”För en del socialdemokrater är det viktigaste inte medborgarnas rätt till den bästa utbildningen, utan det kommunala planerarperspektivet", säger Stefan Stern om friskolefrågan inför Socialdemokraternas kongress.

183: Inläst – Karikatyrkrisen var Nordens 9/11

Polariseringen – som ju också var det uttalade målet med terrorn – har skapat en slags kulturell kedjeeffekt, där trycket ökar från flera håll samtidigt, säger Karin Svanborg-Sjövall i en inläst essä om yttrandefriheten i Muhammedkarikatyrkrisens spår.

182: Utanförskapet – Sveriges största problem?

”Utanförskapet riskerar på lång sikt att underminera den välfärdsmodell som vi känner. Det vore olyckligt om vi går in i den utvecklingen utan att se den komma”, säger Johan Eklund,…

180: Den europeiska energikrisen

”Jag förundras över den nästan totala passiviteten från regeringen i den här frågan.” Det säger Louise Eklund apropå höga elpriser och risk för elbrist i södra Sverige.

179: Arvet efter Stefan Löfven

”Han sitter där för att borgerligheten inte har någon riktig stake.” Så sammanfattar Stig-Björn Ljunggren sju år med Stefan Löfven som statsminister.

178: Timbros valmanifest

Vattenfall och Telia fyller ingen funktion som statliga bolag, och att sälja ut dem är viktigt inte minst ur skattebetalarperspektiv, säger Jacob Lundberg om en av reformerna i Timbros valmanifest.

176: Myten om den utarmade sektorn

”Att den offentliga sektorn ständigt tillåts växa är i förlängningen ett hot mot den personliga friheten som borgerligheten måste ta sig an på allvar”, säger Adam Danieli i en diskussion…

175: Löfvens avgång och den politiska hösten

”Det finns en känsla av att Sverige inte fungerar särskilt bra längre”, säger Widar Andersson, Folkbladet, i en diskussion med Benjamin Dousa, Svend Dahl och Catarina Kärkkäinen.

174: Sommarresan – Den stora småstaden Göteborg

Om man skrapar på ytan, förbi det ofta klämkäcka och bekymmerslösa skalet, har gemene göteborgare förmodligen mer gemensamt med invånare i en mindre kommun än med en person från Stockholms…

173: Sommarresan – Näring till Norrlands inland

”Socialdemokratins naturliga instinkter, den aktiva industripolitiken och den subventionerade bostadspolitiken, motverkar både framväxten av det nya och omställningen av det gamla.” Det konstaterar Joakim Broman när han återvänder till sin…

172: Sommarresan – Gemenskap under press i Aneby

”När jag går ut och springer vägen tillbaka ser jag skyltarna på stängslet: Området kameraövervakas.” Catarina Kärkkäinen åker hem till Aneby för Smedjans sommarresa och ser hur Sveriges problem finns…

171: Centerpartiet, ideologi och skogspolitik

”Svenska politiker är generellt dåliga på att förstå hur EU fungerar, och framför allt den nuvarande regeringen är dålig på att företräda svenska intressen”, säger Anna Ek i en diskussion…

1 2 3 10