Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Alice Teodorescu Måwe: Även i Sverige vill maffian ta politisk makt

Under kuppartade former avsattes Botkyrkas socialdemokratiska kommunalråd för att hon stängt fritidsgårdar där kriminella verkat. Låt det bli en varning för hur en kombination av identitetspolitik, kriminalitet och svensk aningslöshet riskerar att bli systemhotande. Det skriver Alice Teodorescu Måwe.

Botkyrka har utsatts för de kriminellas politiska tryck. Foto: Tim Aro/TT

Det största hotet mot demokratin finns inbyggt i det demokratiska systemet, ty genom demokratiska beslut kan demokratin avskaffa sig själv. Denna skörhet är ett dilemma som varje demokratiskt vald församling behöver förhålla sig till. 

Det som just nu sker i Botkyrka kommun, där kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) röstades bort under vad som har beskrivits som kuppartade former, bör tjäna som varnande exempel på en utveckling som vårt demokratiska system inte är förberett på. Östlin har gjort sig känd för att sätta hårt mot hårt mot den organiserade brottsligheten i kommunen och varit uppskattad för detta. Men inte av alla. 

Bland de som röstade bort Östlin fanns personer som knappt kunde svenska eller visste vad de gjorde där.

Enligt Nadina Rosengren, politisk stabschef för Socialdemokraterna i Botkyrka, har det pågått en kampanj med syfte att avsätta Östlin. Aftonbladet beskriver hur ett 50-tal nya medlemmar infann sig vid lördagens lokala partimöte när Östlin röstade bort i en förtroendeomröstning. Bland dessa fanns personer som knappt kunde tala svenska och som verkade sakna kännedom om varför de alls närvarade, liksom män med omfattande (gäng)kriminalitet på cv:et. Enligt källor till tidningen har polisen informerats om att i vart fall en person, en medlem i det tungt kriminellt belastade Vårbynätverket, som nyligen släppts från fängelset befann sig i lokalen.

Enligt Rosengren är det ABF i Botkyrka/Salem som har rekryterat nya medlemmar med det uttalade syftet att avsätta Östlin. Detta som en följd av att Botkyrka kommun med omedelbar verkan i fjol stängde ner tre fritidsgårdar och fyra fritidsklubbar som i 40 år drivits av ABF. 

Beslutet fattades mot bakgrund av en rapport som visade att det bland de anställda inom verksamheterna fanns personer dömda för grova brott, att våld och droger förekommit, liksom att medlemmar i Vårbynätverket vistats i lokalerna iförda skyddsvästar. Samtidigt hävdar en rad socialdemokrater, däribland Katarina Berggren som är sammankallande i valberedningen, att omröstningen inte handlade om nedstängningarna utan om bristande förtroende för Östlins ledarskap. 

Det är inte första gången politiker på tvivelaktiga sätt kuppas bort i Botkyrka.

Det är inte första gången som ifrågasatta omröstningar förekommer i Botkyrka. År 2016 kuppades det moderata oppositionsrådet i Botkyrka bort och ersattes av en styrelseledamot i en syrisk-ortodox kyrka. Den gången slussades 150 kyrkomedlemmar och släktingar till mannen i hyrda bussar till årsmötet där omröstningen om oppositionsrådet skulle äga rum. Längst fram i salen stod en person och instruerade hur de närvarande skulle rösta. Expressen skildrar hur korruptionen från kommunhuset i Botkyrka kunde spåras till ett köpcentrum som tagits över av gängkriminella i Norsborg.

I Folkrörelse-Sverige manifesteras demokratin i partier, nämnder och föreningar. Det lokala styret är starkt vilket ger invånarna närhet till den kommunala makten, och därigenom makten närhet till de lokala invånarna. Närheten är tänkt att skapa engagemang och delaktighet, en folklig förankring som håller demokratin levande. Det är den svenska demokratins styrka som också kan bli dess svaghet.

De svenska sammanslutningarna, oavsett om det handlat om politiska partier, studieförbund eller lokala föreningar, har historiskt varken behövt förhålla sig till medlemmarnas etnicitet/religion eller släktbaserade klaner. I modern tid har de dessutom varit mer märkta av medlemstapp och svårigheter att attrahera nya medlemmar och representanter, än plötsligt stora medlemstillskott med långtgående maktanspråk. 

Det som nu uppenbarar sig är systemhotande eftersom det är systemets grundvalar som missbrukas för pengar och makt. Men inte bara de politiska arenorna behöver vara vaksamma. Sannolikheten är överhängande att de krafter som utmanar demokratin i allt högre grad även kommer att identifiera andra verksamheter att infiltrera. Inte minst polisen, rättsväsendet (som ju redan drabbats av ett flertal skandaler med advokater som lierat sig med kriminella) och socialtjänsten är exempel på samhällsaktörer som ligger i farozonen.

I en hemlig underrättelserapport skildrade polisen redan för tre år sedan hur kriminella klaner skaffat sig infiltratörer på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och i landets kommuner med syfte att stärka sina maktpositioner och lura välfärdssystemet på bidrag och stöd. Enligt rapporten ska tjänstemännen på de berörda myndigheterna ha fått betalt för att utföra tjänsterna åt familjerna. Södertäljenätverket beskrevs i rapporten som det familjenätverk som mest framgångsrikt lyckats knyta till sig infiltratörer. 

Kombinationen av organiserad brottslighet och ett mycket generöst bidrags- och välfärdssystem kan enkelt missbrukas. 

Maffialiknande strukturer har länge funnits i andra länder, och har där infiltrerat och försökt påverka politiken. Bland dessa är kanske den italienska maffian mest känd och skildrad. Det som utmärker den svenska kontexten, förutom naiviteten inför fenomenet, är kombinationen av organiserad brottslighet och ett mycket generöst bidrags- och välfärdssystem som enkelt kan missbrukas. 

För de kriminella gängen och klanerna handlar det om att först ta kontrollen över gator och torg, över knarkhandeln, för att sedan infiltrera institutioner och myndigheter, och i nästa led partierna i syfte att påverka politiken. Politiker, av alla kulörer, behöver därför inse att de som styr de kvarter där staten lämnat walkover inte kommer att nöja sig med att enbart kontrollera ”sitt” område.

Försöken att kapa lokala partiorganisationer för att kunna tillskansa den egna grupperingen fördelar kommer att öka, om inte grogrunden för strukturerna sätts ur spel. Så låt oss inte vara naiva kring konsekvenserna av en kombination av identitetspolitik, kriminalitet och svensk aningslöshet. Det är den svenska demokratin som ligger i vågskålen. 

Vill du ha Alice Teodorescu Måwes texter direkt i din inkorg? Prenumerera på Smedjan nedan!