Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Avskaffa tvångsavgiften till Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen kasserar varje år in över 200 miljoner i hyressättningsavgift – en avgift som alla hyresgäster som har kollektivt förhandlade hyror måste betala, oavsett om de är medlemmar i föreningen eller inte. Det är principiellt förkastligt, skriver Estrid Faust.

Bild: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0).

Bor du i hyresrätt? Då betalar du troligen, vare sig du vill eller inte, hyressättningsavgift. Avgiften, som uppgår till 12 kronor per månad och lägenhet, betalas av alla hyresgäster med kollektivt förhandlade hyror, även om man inte är medlem i någon hyresgästorganisation. Tvångsbetalningen går rakt ner i fickan på Hyresgästföreningen, som bestämmer både avgiftens storlek och vad pengarna ska användas till.

Hyresgästföreningen debiterar hyresvärden som i sin tur tar ut avgiften indirekt i hyran. Hyresvärden får märkligt nog inte debitera hyresgästen avgiften separat, utan den måste bakas in – som om man gjorde allt för att hyresgästerna inte ska förstå att de betalar den. Fem av kronorna går till hyresvärdens arbete med att bara vidaresända beloppet till Hyresgästföreningen. En med andra ord helt onödig administrativ kostnad.

Det rör sig givetvis inte om någon stor summa för det enskilda hushållet. Till saken hör dock att Hyresgästföreningen är en oerhörd maktfaktor i svensk politik – föreningen har 530 000 medlemshushåll och förhandlar varje år hyran för 1,5 miljoner lägenheter. Det kollektiva förhandlingsupplägget har en tydlig politisk prägel, och föreningen tar sitt opinionsbildande uppdrag på största allvar. De ideologiska och faktiska banden till socialdemokratin är starka. Föreningens ordförande Marie Linder var exempelvis tidigare kommunikationschef på LO och förre ordföranden Barbro Engman har varit socialdemokratisk riksdagsledamot.

Systemet kan givetvis tyckas gott för dem som bor i hyresrätt och får låg hyra, men priset betalas av alla dem som inte har en en bostad.

I de årliga förhandlingarna mellan föreningen och fastighetsägarna (som ofta är mindre bolag vilka inte är representerade av någon större organisation) har Hyresgästföreningen den bästa handen – om parterna inte kommer överens blir det ingen hyreshöjning alls. Alla hyresvärdar som vill kunna höja hyran måste därför i praktiken förhandla med Hyresgästföreningen, och se till att deras hyresgäster betalar hyressättningsavgift. Systemet kan givetvis tyckas gott för dem som bor i hyresrätt och får låg hyra, men nuvarande ordning är mycket skadlig för bostadsmarknaden, och priset betalas av alla dem som inte har en en bostad.

Häri finns också anledningen att hyressättningsavgiften är principiellt förkastlig – alla hyresgäster med förhandlingsklausul måste betala till föreningen och stödja nuvarande system, oavsett om de är för det eller inte. Det är tveksamt om ett sådant förfarande är i linje med grundläggande principer om negativ föreningsfrihet.

I längden är siffrorna inte heller småpengar – avgifterna som tas in motsvarar motsvarar knappt 215 miljoner kronor per år (omkring en fjärdedel av Hyresgästföreningens intäkter enligt årsredovisningen från 2017). Faktum är också att föreningen endast får ta ut avgiften när förhandlingar sker, vilket givetvis skapar incitament till sådana även när det inte är nödvändigt.

En annan detalj är att det monopol Hyresgästföreningen i praktiken har på att företräda hyresgäster kanske inte ens är lagligt. Avgiften har anmälts till Konkurrensverket för att strida mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Anmälaren menar att avgiften egentligen utgör betalning av en konsulttjänst och därför borde upphandlas enligt LOU när det handlar om kommunala bostadsbolag. Konkurrensverket har valt att gå vidare med och utreda ärendet (som i det specifika fallet rör Lunds kommunala bostadsbolag LKF). LKF menar å sin sida att LOU inte är tillämplig då avgiften är reglerad i hyresförhandlingslagen.

Det återstår att se hur det utvecklar sig. Hyresgästföreningen kommer att vara beredd att slåss med näbbar och klor för det system som tvångsfinaniserar den. Och den som betalar är du.