Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Fredrik Kopsch: Byråkraterna stoppar min vildsvinsmiddag

Att grilla vildsvin är en god gärning både för jordbruket och trafiksäkerheten. Men stelbenta regleringar begränsar hur mycket vildsvin som faktiskt skjuts, skriver Fredrik Kopsch.

Vildsvin orsakar stora skador både i jordbruket och i trafiken, och skulle därför behöva skjutas i större utsträckning. Foto: Michael Probst/AP

För en tid sedan hamnade jag i en diskussion om vildsvinsjakt vid en middag. Jag har alltsedan jag i sjuårsåldern såg Asterix och Obelix äta hela grillade vildsvin velat göra just det. Problemet är att det inte är särskilt enkelt att köpa ett helt vildsvin, jag har åtminstone hittills inte hittat något. 

Hanteringen av vilt, och särskilt av vildsvin, styrs av en mängd olika regleringar. Men det är oklart vilket syfte regleringarna fyller. De framstår snarast som exempel på där byråkrater inför onödiga pålagor som hindrar marknader från att uppstå. Så även när det uttalade syftet är att underlätta försäljning. 

Men det är oklart vilket syfte regleringarna fyller.

Det är alltså inte helt enkelt för en jägare att sälja vildsvinskött. Köttet måste exempelvis testas. Det är nämligen så att vildsvin kan innehålla trikiner. Trikiner är en parasit som tar sig från magsäcken, via blodet ut i muskelvävnaden, där den börja äta på sitt värddjur inifrån. Det låter inte särskilt trevligt. Och för att undvika det ska allt vildsvinskött testas, oavsett om det ska säljas eller inte.

En jägare som skjuter ett vildsvin ska skicka in ett prov på muskelvävnaden för att säkerställa att djuret inte är smittat. Först efter negativt provresultat kan köttet ätas. Vill man sälja köttet behöver en grundligare analys göras, då ska hela djuret skickas till en vilthanteringsanläggning för hantering. Det riskerar bli en mycket lång och kostsam transport.

Men är processen verkligen motiverad av riskerna som undviks? Väldigt lite pekar på det. Varje år upptäcks ungefär 10 000 fall av trikinos, alltså att människor blivit infekterade av trikiner. I världen. Dödligheten är ungefär 0,2 procent. Det är alltså ungefär 20 personer som dör i trikinos varje år. I världen.

Mellan 2014 och 2021 testades 899 323 skjutna vildsvin för trikiner i Sverige. 42 testade positivt. Sannolikheten att du skjuter ett vildsvin som bär på trikiner är alltså 0,005 procent. Men att du skulle drabbas av trikinos, och insjukna, är ännu mindre. Trikiner dör nämligen när köttet hettats upp till 60 grader. Risken att drabbas av trikinos är alltså nästintill obefintlig om du väljer att äta rått vildsvinskött (vilket jag nog oavsett avråder ifrån). Om du tillagar köttet, exempelvis genom att som Asterix och Obelix grilla det helt, är risken mycket nära noll.  

Men är det då ett så stort problem att det inte enkelt går att sälja vildsvinskött?

Även om jag skriver den här texten för att jag personligen vill kunna köpa hela vildsvin betydligt enklare, finns många andra starkare argument till varför kommersialisering av vildsvin borde underlättas.

Vildsvinen innebär nämligen mycket stora kostnader för samhället. De orsakar skador på jordbruk och i människors trädgårdar. Och de är ofta inblandade i trafikolyckor. Kollisioner med vildsvin har dessutom ökat explosionsartat, från att under 1990-talet varit i princip obefintliga, till att förra året räknas till nära 6 000.

Vildsvin har nästan alltid funnits i Sverige. Men för några hundra år sedan lyckades vi människor helt utrota dem. På 1970- och 1980-talen återinfördes vildsvin i inhägnader. De som lyckades rymma har bildat den stam vi har i dag, på strax över 300 000 djur. Trots att väldigt många vildsvin skjuts varje år beräknas tillväxten ligga kring 15 procent.

Vildsvinen förökar sig alltså mycket snabbt. I takt med att vildsvinen blir allt fler kommer antalet olyckor, och skadorna de orsakar på jordbruk, att bli allt större. Och det är inte små resurser det handlar om. En studie från Sveriges lantbruksuniversitet beräknade nettokostnaden av vildsvin 2015 till strax över en miljard kronor. Då är ändå värdet som jakten ger i form av rekreation och köttkonsumtion inräknad.

Det finns alltså flera fördelar att fler vildsvin skjuts, dels för att det kommer att minska kostnaderna som de ger upphov till, dels för att köttkonsumtionen har ett värde.

För att fler jägare ska sälja kött, och skjuta fler vildsvin, behöver kostnaderna för att göra så bli lägre. Exempelvis bör det vara enkelt för en jägare att sälja kött direkt till konsument. Det fungerar redan i dag för exempelvis ägg och mejeriprodukter. Det går också att köpa kött från en gård.

Den onödiga byråkratin hindrar många från att faktiskt sälja sitt kött och borde avskaffas.

Nyligen har Livsmedelsverket ändrat reglerna för att underlätta försäljning av vildsvin. Jägare tillåts nu sälja upp till tio vildsvin direkt till konsument. Köttet måste fortfarande testas, och jägare som vill sälja kött måste genomgå en utbildning som både kostar pengar och tar tid. Den onödiga byråkratin hindrar många från att faktiskt sälja sitt kött och borde avskaffas. 

Jägare bör kunna vara betrodda att hantera köttet från djur de skjuter. För att ytterligare underlätta bör också kravet på trikintester helt tas bort. Som jag visat i den här texten innebär det ett stort hinder för en marknad för vildsvinskött, och fördelarna är obefintliga.