Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Centerpartiet har redan valt

Efter valet talar mycket för att Centerpartiet kommer påbörja ett nytt idéarbete. Då behöver närheten till Socialdemokraterna tas i beaktande. Det kan mycket väl bli så att partiet tvingas välja mellan samarbetet med Magdalena Andersson och de liberala principerna, skriver Henrik Dalgard.

Annie Lööf vände sig direkt till statsministerkandidaterna i sitt tal i Almedalen. Foto Henrik Montgomery / TT kod 10060.

I sitt Almedalstal på måndagen uppmanade Ulf Kristersson Annie Lööf att lämna besked  – kommer man efter valet vilja sitta i regering med Socialdemokraterna eller enbart stödja dem passivt?

När Annie Lööf talade på onsdagskvällen besvarade hon inte Kristerssons fråga. Istället vände hon sig direkt till de båda statsministerkandidaterna för att berätta vad som krävdes om de ville ha Centerpartiets stöd efter valet. Budskapet till Ulf Kristersson var tydligt: Sverige är inte Ungern, släpp Sverigedemokraterna. Magdalena Andersson skulle å andra sidan släppa vänsterpolitiken. 

Det är inga nya besked utan den logik Centerpartiet agerat efter under de senaste fyran åren. Under den tiden har det blivit mer och mer uppenbart att Annie Lööf knutits allt närmare Socialdemokraterna, och inför det stundande valet går det med största sannolikhet att säga att en röst på Centerpartiet kommer vara en röst för att ha kvar Magdalena Andersson som statsminister. Det intressanta är dock inte exakt hur Centerpartiet kommer att samarbeta med Socialdemokraternas efter valet, utan hur det samarbetet kommer att påverka partiets idéutveckling.

Idéutvecklingen under de gångna fyra åren har varit svag, om inte ickeexisterande.

Intern kritik är ovanlig inom Centerpartiet. Det finns en anledning till att statsvetaren Katarina Barrling i sin avhandling om partikulturer benämnde dem som ”fikapartiet”. Men när man pratar med centerpartister runt om i landet är många av dem rörande överens om en kritisk synpunkt mot partiledningen — idéutvecklingen under de gångna fyra åren har varit svag, om inte ickeexisterande. Den huvudsakliga anledningen går att finna i januariavtalet. Dess 73 punkter lade sig som en blöt filt över partiets interna politiska diskussioner. Företrädare från partiledningen har exempelvis vid flertalet tillfällen på stämmor argumenterat emot förslag med motivationen att de stred mot avtalet. Nu när avtalet fallit har fler och fler röster höjts om att det är hög tid att partiet startar ett nytt idépolitiskt arbete. 

Senaste gången Centerpartiet skrev ett idéprogram var 2011. Det är troligtvis en av de mest liberala idéskrifter som ett politiskt parti producerat i Sverige. Några av punkterna var exempelvis från början fri invandring, månggifte, avskaffad skolplikt och att EU:s fria rörlighet skulle omfatta hela världen. Programmet var så liberalt att den Ayn Rand-läsande Annie Lööf tvingades åka hem från sin bröllopsresa för att hantera dess svallvågor. 

Läs också:

Om partiet efter valet initierar ett nytt idéarbete är det inte säkert att man kan hålla lika hårt på de liberala principerna. Vilka partisamarbeten ett parti ingår är nämligen något som indirekt kan påverka dess idémässiga inriktning då samarbeten är något som tydligt påverka partiers väljarbaser. År 2011 hade exempelvis 60 procent av Centerpartiets väljare något av de borgerliga partierna som ett andrahandsalternativ. Idag är den siffran knappt 30 procent. Under samma tidsperiod har andelen väljare som har Socialdemokraterna som andrahandsalternativ tredubblats. 

Ett partis väljarbas politiska lutning är såklart något ett parti måste förhålla sig till, och därmed även något som påverkar partiers idémässiga inriktning. Ett parti som har för stor diskrepans mellan sin väljarbas och sin politiska inriktning riskerar att få problem, inte minst i valrörelser. 

Partiet kan tvingas välja mellan samarbetet med Magdalena Andersson och de liberala principerna.

Att politiska samarbeten med Socialdemokraterna påverkar ett partis ideologiska inriktning är något Miljöpartiet fått erfara. Under 2000-talet såg sig partiet som ett alternativt grönt parti som inte var en del av den klassiska höger–vänsterskalan. Men i takt med att partiet knöts närmare och närmare Socialdemokraterna och fick fler vänsterväljare blev man också mer utpräglat vänster idépolitiskt.  

Om Centerpartiet efter valet startar igång ett nytt idéarbete är den nya närheten till Socialdemokraterna något som helt enkelt måste tas i beaktande. Det kan mycket väl bli så att partiet tvingas välja mellan samarbetet med Magdalena Andersson och de liberala principerna. Låt oss hoppas på det sistnämnda.