Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Reportage

Hyresgästföreningen revolutionärerna

Går det att enda dagen representera ett revolutionärt parti och andra dagen företräda Hyresgästföreningen? I Västsverige drömmer regionordföranden om att Hyresgästföreningen ska bli en kamporganisation. Nu är han satt i frysboxen av förbundet, men inte för att han är trotskist, utan efter anklagelser om ekonomisk misskötsel.

Ena dagen regionordförande i Hyresgästföreningen, andra dagen avlönad av Rättvisepartiet Socialisterna. Illustration: Anders Meisner

”Hyresgäströrelsen ska företräda oss hyresgäster, men har förvandlats till en arena för ett litet sekteristiskt kommunistparti.”

Alexander Hutter, som är ordförande för Hyresgästföreningen Södra Bohuslän, skriver på Expressen GT:s debattsida tillsammans med sin styrelse. Det är den 21 januari och han syftar på en av Hyresgästföreningens största regioner, Västra Sverige. Det är ingen liten förening vi talar om, den har över 70 000 medlemmar och förhandlar hyrorna för hundratusentals hyresgäster i Västsverige.

Några veckor senare, i början av februari, meddelar Hyresgästföreningens förbundsstyrelse att den drar in regionstyrelsens befogenheter efter ”ekonomiska oegentligheter”. Tidigare i veckan presenterades delar av en internutredning, som konkretiserar flera av anklagelserna. Till dessa återkommer jag, men för att ge en bakgrund får vi backa bandet till 2016.

Trotskisten från Angered

Till tonerna av Internationalen förklarar Ronny Bengtsson årsstämman för Hyresgästföreningen för öppnad. Han är ordförande för Hyresgästföreningen i Västra Göteborg och vi befinner oss i Trollhättan. Flera yrkar på att Hyresgästföreningen åter måste bli en kamporganisation, sammanfattar tidningen Offensiv årsstämman.

Han var den givna arvtagaren efter Lenin, men blev snuvad på konfekten

Det brukar annars vara Hyresgästföreningens egen tidning, Hem & Hyra, som är den bästa källan till inblick i hyresgäströrelsen. I den här regionen delas dock journalistläktaren med Offensiv som är Rättvisepartiet Socialisternas tidning.

När journalisten inte håller i ordförandeklubban själv vill säga.

Ett par år senare, år 2018, blir en av Offensivs avlönade skribenter, Kristofer Lundberg, regionordförande för Hyresgästföreningen Västra Sverige. Det beskrivs som ett kontroversiellt val. Rättvisepartiet Socialisterna är ett parti med rötterna i trotskismen, den marxistiska lära som har blivit uppkallad efter folkkommissarien Leo Trotskij som ledde oktoberrevolutionen och grundade den Röda armén. Han var den givna arvtagaren efter Lenin, men blev snuvad på konfekten. I stället fick han föra vidare sitt teoribygge om världsrevolution i bokform, som än i dag inspirerar Rättvisepartiets få kvarvarande revolutionärer.

Något demokratiskt parti är det med andra ord inte. Valberedningen förbiser dock det.

– Ingen kan matcha Kristofer Lundberg, förklarar valberedningens ordförande Bo Olsson när han föreslås till ordförande, trots fyra motkandidater, och säger till SVT att han inte lägger sig i de nominerades politiska åsikter.

De syftar på hans arbete i Angeredföreningen, som samlar flera mindre föreningar, där han som ordförande fått många att engagera sig på grund av en mer aktivistisk inriktning. Något han med framgång började med som ordförande för en av Angereds lokalföreningar, föreningen Sandeslätt i Hammarkullen.

I Proletären, Kommunistiska partiets tidningsorgan, förklarar han det som att han såg ett vakuum. När andra lokala föreningar mest sysslade med sociala aktiviteter, som att arrangera gemensamma utflykter till Ullared, var det inte bussturer till Gekås som fick Lundberg att utmärka sig som ordförande. Det var aktivismen.

”Jag vill att vi återgår till att bli en kamporganisation”

Störst avtryck ger en konflikt med ett privat bostadsbolag i Hammarkullen. Fastigheterna är nedgångna och Lundbergs förening kräver å ena sidan omedelbara renoveringar men utan hyreshöjningar, å andra sidan kommunalisering av bostäderna. Dörrar knackas, namnlistor undertecknas, politiska möten hålls och politiker uppvaktas.

Det blir en stor framgång. I december 2015 ger kommunfullmäktige klartecken till att ta över hyreshusen på Bredfjällsgatan och Gropens gård i Hammarkullen, och efter det köps fastigheterna av kommunen från ägaren Graflunds, som välkomnar försäljningen. De har redan försökt sälja av fastigheterna.

Hyresgästföreningen som kamporganisation

I sin kampanj till regionordförande för Hyresgästföreningen i Västra Sverige är det också detta arbetssätt Lundberg utlovar mer av.

– Jag vill att vi återgår till att bli en kamporganisation, säger han i en intervju med Göteborg Direkt och nämner massprotester, ockupationer, betalningsbojkotter och blockader som exempel på det.

Rättvisepartiet började rent av som ett entristiskt projekt

Återkommande har Lundberg anklagats för entrism, det vill säga politisk infiltration. Inte så konstigt kanske, då Rättvisepartiets husgud Trotskij, hyllade entrismen som politisk metod. Många trotskistiska rörelser har på liknande sätt som Trotskij försökte kuppa det franska socialistpartiet, gått in i stora organisationer och försökt utnyttja dem för världsrevolutionens fromma.

Rättvisepartiet började rent av som ett entristiskt projekt. 1973 startades tidskriftsgruppen Offensiv – samma tidskrift som nu betalar Lundbergs lön – influerad av den brittiska förlagan The Militant som försökte kuppa Labourpartiet. Den svenska tidskriftsgruppens mål var att på motsvarande sätt samla de marxistiska tendenserna inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet och i Offensiv kunde man läsa om ett socialdemokratiskt parti som hade blivit passivt, toppstyrt och tappat sina socialistiska reflexer.

Det misslyckades då och ett stort antal medlemmar uteslöts ur SSU. Rättvisepartiet lade entrismen på hyllan, sade de i alla fall.

Öppna sympatier

Det finns också en skillnad mellan då och nu som är allt annat än oväsentlig. SSU infiltrerades under täckmantel, men Lundberg har hela tiden varit helt öppen med sina politiska sympatier och sitt djupa engagemang i Rättvisepartiet, där han både är avlönad av tidskriften och sitter i partistyrelsen.

Återkommande har det snarare varit svårt att skilja på vilken hatt ordföranden har burit för tillfället. När man läser om kampanjen gentemot fastighetsförvaltaren Graflunds är det svårt att hänga med svängarna kring vem som främst drev kampanjen – den lokala hyresgästföreningen eller partiet?

”Jag är kritisk mot Maduro, men min kritik riktar sig mot att regeringen bevarat kapitalismen och administrerar den”

När Hyresgästföreningen i Angered anordnar heldag för medlemmar, då står Rättvisepartiet som medarrangör. När Kommunistiska partiet – som KPML(r) numera heter – bjuder in till Marx-Engelshuset för debatt på temat ”Hur bygger vi en ny arbetarrörelse?” då är Kristofer Lundberg där och representerar Hyresgästföreningen.

Alexander Hutter, ordföranden från Södra Bohuslän som talade om att regionen blivit en arena för ett sekteristiskt kommunistparti, anklagar i sitt debattinlägg Lundberg för att stå bakom den sittande regimen i Venezuela, men det är heller inga sympatier som Lundberg har suttit och hemlighållit på. Tvärtom är det åsikter som han yttrat helt öppet – dock inte reservationslöst ska sägas. Regeringen har inte gått tillräckligt långt med socialiseringen, menar Lundberg.

– Venezuela befinner sig i en situation av revolution och kontrarevolution. En fascistisk högerkupp försöker tvinga bort den demokratiskt valda regeringen, med imperialistisk inblandning. Jag är kritisk mot Maduro, men min kritik riktar sig mot att regeringen bevarat kapitalismen och administrerar den, i stället för att genomföra revolutionen fullt ut, som han uttryckte sig när han fick frågan av Hem & Hyra.

Hutter kritiserade också Lundberg för sitt öppna stöd till en varvsockupation på Irland. I en film stående framför ett standar från Hyresgästföreningen uttalar han sitt stöd till varvsockupanterna i Belfast. Men även det ligger helt i linje med vad Lundberg utlovade som ordförandekandidat: att Hyresgästföreningen ska bli en kamporganisationen som tar initiativ till just ockupationer.

Protestdag, men vem betalar?

Om än ingen ockupation, är ett exempel på den kampanda som Lundberg vill föra in i hyresgäströrelsen demonstrationer mot januaripartiernas förslag om att införa fri hyressättning i nyproduktionen. Demonstrationerna är ett initiativ från Hyresgästföreningen i Västra Sverige, men de har hoppats på ett landsomfattande genomslag.

Protesterna var planerade till den 18 april i år, men har precis som andra större sammankomster skjutits upp och planeras nu till september i stället.

Sedan februari 2019 hade regionen lobbat för en riksomfattande protestdag. De fick med sig Hyresgästföreningen nationellt på en digital namninsamling, men fick själva stå som ansvariga för demonstrationerna.

Andra tvekar kring att delta om arrangörerna inte lägger korten på bordet

Som tidigare nämnt tog Hyresgästföreningens nationella förbundsstyrelse över kontrollen av regionen i januari. Det ställde till det för arrangörerna, eftersom regionstyrelsen inte hade hunnit fatta några beslut om finansiering av protestdagen. Nu fanns det varken uppbackning av föreningskassan eller någon tjänstemannaorganisation.

Mobilisering har i stället fått ske på andra sätt. På ett möte fattades beslut om att bjuda in andra organisationer och fackföreningar som delar motståndet gentemot marknadshyror. Efter det ställde många lokala föreningar i Hyresgästföreningen sig bakom kampanjen.

Finansiering har också kommit in från andra organisationer – vilka är dock höljt i dunkel. I interna Facebook-grupper har medlemmar och företrädare efterfrågat transparens. Vilka deltar och finansierar egentligen kampanjen? Andra tvekar kring att delta om arrangörerna inte lägger korten på bordet.

”Andra organisationer och ett tryckeriföretag gick in med pengar för att inte demonstrationen skulle stoppas”, skriver arrangörerna från 18 aprilkommittén i ett svar till dem som uttryckt oro, utan att gå närmare in på vilka dessa organisationer är.

Tryckeriföretaget har dock gått ut offentligt med sitt stöd. Det handlar om Myran Grafiska i Varberg, som utan kostnad tryckt upp kampanjmaterial. Varberg är Kommunistiska partiets starka fäste och den som driver Myran Grafiska är Bengt Johansson, välkänd lokal företrädare som fram tills för några månader sedan var ordförande för Kommunistiska partiet i Varberg.

Smedjan har sökt arrangörerna, men inte heller fått något svar kring vilka de andra organisationerna är.

Stor uppslutning trots anklagelser

Nu har Marie Linder, som är förbundsordförande för Hyresgästföreningen, gått ut med att förbundet står bakom protestdagen. De står dock inte bakom Kristofer Lundberg. Sedan i början av februari har han suttit i frysboxen, men i tisdags, den 24 mars, presenterades ett delresultat av Hyresgästföreningens internutredning.

”Vi har utsatts för ett bedrägeri och nu försöker man ge mig ansvaret för det”

Kristofer Lundberg anklagas för att ha beställt ett stort antal annonser, trots att han saknat befogenheter. Han ska också ha attesterat fakturor som aldrig borde ha attesterats. Själv nekar Lundberg till alla anklagelser.

Kristofer Lundberg har samtidigt fått förnyat förtroende som Angeredsföreningens ordförande i två år framöver. Rungande applåder och jubel ska ha utbrutit när beskedet kom på årsmötet som också valde att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet, trots revisorernas motsatta rekommendationer. Han har otvivelaktigt ett starkt lokalt stöd, vilket siar om att det socialdemokratiska etablissemanget, som Lundberg återkommande benämner det, inte får makten åter för att en enskild företrädare hamnar i frysboxen.

– Vi har utsatts för ett bedrägeri och nu försöker man ge mig ansvaret för det, sade han till Göteborgs-Posten 24 mars.

Han menar också att agerandet från förbundsstyrelsen har politiska förtecken. ”Marie Linder å sin sida försäkrar att så inte är fallet”, skriver Göteborgs-Posten efter ett samtal med förbundsordföranden.

Det väcker onekligen följdfrågor. Vilka krav ställer Hyresgästföreningen på sina företrädare? Finns det några demokratikriterier? Eller går det bra att enda dagen representera ett revolutionärt kommunistiskt parti och andra dagen företräda Hyresgästföreningen på höga positioner?

Det förtjänar medlemmar, och icke-medlemmar som representeras av Hyresgästföreningen i hyresförhandlingar, svar på.

Läs uppföljningen: En trotskist avsatt – 93 kamrater kvar

Läs också första delen i följetongen om hyresgäströrelsen: Han utmanar Hyresgästföreningens monopol

Läs fler reportage av Tobias Samuelsson