Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Benjamin Dousa: Ny mätning: Väljarna anser att Sverige blivit ett mindre fritt land

En ny mätning visar att 56 procent av väljarna skattar frihetsfrågor högt. Samtidigt anser en klar majoritet att friheten i Sverige utvecklats negativt. Det vittnar om en stor potential för de som vill driva frihetsfrågor, skriver Timbros vd Benjamin Dousa.

”Hur anser du att friheten utvecklats i Sverige de senaste fem åren?” Källa: Demoskop

Hur fria är vi svenskar egentligen? Det beror lite på vilka parametrar man tittar på, och vilka man jämför med. I det pressindex som årligen tas fram av Reportrar utan gränser är Sverige världens fjärde friaste land, efter Norge, Irland och Danmark. När Timbro, och andra liberala tankesmedjor, jämför OECD-länder kring regleringar som rör alkohol, tobak och matservering, hamnar vi i den nedersta tredjedelen. Och Heritage Foundations stora Index of Economic Freedom placerar oss på en tiondeplats; vi har låg korruption, stabila institutioner, fria kapitalmarknader, men det som drar ned oss är höga skatter, en stor offentlig sektor och en alltför reglerad arbetsmarknad.

Väljarna tycker både att frihetsfrågan är viktig, och att den utvecklas i en negativ riktning.

Vi är med andra ord väldigt fria i ett internationellt sammanhang. Men när vi lät Demoskop fråga 2 033 väljare framträder en annan bild. 56 procent av väljarna anser att friheten har blivit mindre i Sverige under de senaste fem åren, och endast 6 procent tycker att Sverige har blivit friare. Mest negativa är Tidöväljarna. Samtidigt tycker tre av fyra väljare att frihet är viktigt, där SD-, C-, L-, och KD-väljarna tycker att frihetsbegreppet är viktigast.

Väljarna tycker med andra ord både att frihetsfrågan är viktig, och att den utvecklas i en negativ riktning. Det borde innebära en stor potential för Sveriges liberala partier. Ändå samlar de självuttalat liberala partierna (M, C och L) inte ens en tredjedel av väljarkåren och befinner sig samlat på historiskt låga nivåer. En av förklaringarna till det här går sannolikt att ana i svaren på frågan om i vilken utsträckning väljarna anser att partierna jobbar för mer frihet i Sverige. 

En bild som visar text, diagram, Graf, design

Automatiskt genererad beskrivning
“I vilken utsträckning anser du att följande partier jobbar för mer frihet i Sverige?” Källa: Demoskop

Samtliga partier förutom Liberalerna har en negativ balans, alltså att fler anser att partiet inte alls eller i liten utsträckning jobbar för frihet än som tycker att de faktiskt gör det. Intressant i sammanhanget är att nästan exakt lika många tycker att Moderaterna jobbar för frihet, som Socialdemokraterna.

Från ett borgerligt perspektiv bör man fästa rätt mycket uppmärksamhet kring det här. I en tidigare text i Smedjan har jag visat att Socialdemokraternas framgång i svenska storstäder inte handlar om en ideologisk vänstervåg. Tvärtom är det färre som identifierar sig som socialdemokrater i storstäder än på landsbygden. Det är snarare så att liberaler numera väljer Socialdemokraterna (och/eller väljer bort borgerliga partier).

Vad är det då väljarna anser begränsar friheten i Sverige just nu? Svaret med tydligast stöd hos samtliga partier handlar om gängkriminaliteten. Tre av fyra väljare anser att den grova gängkriminaliteten begränsar friheten i Sverige.

“I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående: Den grova gängkriminaliteten begränsar friheten.” Källa: Demoskop

En tydligare blockskiljande fråga är huruvida man anser att höga skatter begränsar friheten. Här anser två av tre M-väljare det, och nästan lika många av SD-, KD-, och L-väljarna.

En tydligare blockskiljande fråga är huruvida man anser att höga skatter begränsar friheten.

I en färsk opinionsmätning som TV4 Nyheterna låtit Kantar göra sjunker förtroendet för Moderaterna när väljarna får ange vilket parti de anser är bäst på att hantera ekonomin. En bidragande orsak till det kan mycket väl vara att Tidöväljarna inte uppfattar att regeringen driver den marknadsvänliga ekonomiska politik som man gick till val på.

“I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående: Höga skatter begränsar friheten.” Svar utifrån partival. Källa: Demoskop

Huruvida koranbränningar, och liknande typer av provokativa demonstrationer, ska vara lagliga i Sverige är inte en vänster-höger-fråga. Den senaste tiden har regeringen (utan stöd av SD) velat begränsa koranbränningar genom att skärpa ordningslagen, medan Socialdemokraterna vill göra det genom att utvidga lagstiftningen kring hets mot folkgrupp. Som vi kan se i vår Demoskopmätning är det SD-, C-, L-, KD-, och V-väljarna som är mest kritiska till att begränsa yttrande- och demonstrationsfriheten i Sverige.

“I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående: Alla borde få anordna demonstrationer, även personer med extrema åsikter.” Svar utifrån partival. Källa: Demoskop

Den sista frågan vi ställde var om alkoholmonopolet och Systembolaget uppfattas begränsa friheten i Sverige. Även här är SD-väljarna de mest liberala, där nästan varannan väljare anser att monopolet begränsar friheten. Det rimmar väl med tidigare mätningar, där SD-väljarna ofta är mer liberala än vad många verkar tro.

“I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående: Alkoholmonopolet och Systembolaget begränsar friheten.” Svar utifrån partival. Källa: Demoskop

För partipolitiskt engagerade liberaler finns det en del slutsatser att dra av mätningen. Den viktigaste är att det alldeles uppenbart finns väljare att vinna genom att tydligare driva frihetsfrågor. Väljarna uppfattar att Sverige går i en allt mindre fri riktning, och tycker samtidigt att frågan är viktig. Återigen borde man låta sig påminnas av att Sverigedemokraternas partiledning i många frågor står till vänster om sina väljare, som vill ha lägre skatter, mindre förmynderi och slopade monopol. Det är en insikt som regeringspartierna bör ha med sig i varje förhandling med Sverigedemokraterna.