Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Ekonomi Intervju

Politikernas svar: ”Det är chockerande”

Smedjan har i två reportage granskat Eriksdalsbadet och Stockholms stads fastighetsförvaltning. Det är en historia om konstruktionsfel, uteblivet underhåll, djupgående organisationsbrister och kritiska revisorer. Nu svarar de ansvariga politikerna, fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) och oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) på kritiken.

Nya Eriksdalsbadet färdigställs inför invigningen 1999. Bara 20 år senare måste badet totalrenoveras för en miljard. Foto: Gunnar Ask/Scanpix

– Vilket ansvar har du? frågar jag fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Han tar en omväg. Lägger ut historien om nämnden han leder. Organisationsbristerna. Underhållsskulden. Renoveringarna av de fyra.

Dessa fyra återkommer också Jan Valeskog till. Han är socialdemokraten som företrädde Dennis Wedin som borgarråd och ordförande i Stockholms stads fastighetsnämnd. Det var han som undertecknade renoveringsbesluten för de fyra: Medborgarhuset, Stadsteatern, Kulturhuset och Liljevalchs konsthall.

Hittills har de kostat stockholmarna hundratals miljoner kronor mer än vad som var budgeterat.

– För att inte ducka frågan, säger Dennis Wedin till sist.

– Det är klart att jag har det yttersta ansvaret för 2019 – det första riktiga ekonomiska året för mig som ordförande. Vad gäller åtgärderna som vi vidtagit sedan 2018, kan jag bara konstatera att det tar tid för sådana att sjunka in. Revisorerna kunde inte heller ta hänsyn till de resultat som kommer, utan valde att markera utifrån problem som funnits tidigare, därav den här anmärkningen. Om den nu medför att vi får ännu större fokus på att vända det här skeppet, och får mer ordning och reda i nämnden, så är det välkommet.

I Smedjans granskning av först Eriksdalsbadet och sedan Stockholms stads förvaltning av idrottsanläggningar i stort, framkom att politikerna sparat in på det planerade underhållet. Det var ett av skälen till att revisorerna valde att rikta anmärkning mot fastighetsnämnden. Nämnden ska också haft ”väsentliga brister” i den interna kontrollen, och anses därför inte leva upp till målet om effektiv förvaltning av skattebetalarnas pengar.

Läs också: Smedjan granskar: Eriksdalsbadet – 20 år och redan kaputt

I fallet Eriksdalsbadet kunde Smedjan avslöja ett renoveringsbehov i miljardklassen efter bara 20 år sedan invigningen. Sveriges nationalarena för simidrott skulle locka ett sommar-OS till Stockholm, men OS-drömmen snuvades av Aten och i dag vittrar betongen, bassängerna läcker och det regnar in genom taket. Besiktningsmän vittnade om eftersatt underhåll och uteblivna statusbesiktningar. Förvaltningen å sin sida kunde inte visa på ett enda besiktningsprotokoll före det att krisåtgärder behövde sättas in.

– Det är chockerande faktiskt, säger oppositionsborgarrådet Jan Valeskog, om uppgifterna kring Eriksdalsbadet.

Han trodde knappt att det var sant första gången han hörde om Eriksdalsbadets renoveringsbehov, och då var flera av uppgifterna i Smedjans granskning nya även för honom.

De många simhallar som färdigställdes under 1960- och 1970-talen i Stockholm har gjort ett gediget jobb för skattebetalarna, menar Dennis Wedin. Något som inte kan sägas om Eriksdalsbadet och Husbybadet – också det från 1999 och står nu inför liknande renoveringsbehov.

– Det är under all kritik att vi sitter här 20 år efteråt och med ett så här stort behov på de här anläggningarna, säger Dennis Wedin.

– Jag måste se till var vi är i nuläget. Vi ska se till att prioritera underhållet, så att fastigheter lever upp till gällande myndighetskrav. Sen står vi i spagat när det kommer till simhallarna. Dels har vi de här hallarna som har stått sen 1970-talet och börjar närma sig sin tekniska livslängd, och dels de här betydligt nyare från millennieskiftet som redan har problem. Där har jag varit mån om att vi måste skaffa oss en ärlig bild av allvaret i situationen. Och en plan framåt.

Det eftersatta underhållet är utbredd

Stockholms stad har en stor underhållsskuld, något som såväl Jan Valeskog som Dennis Wedin återkommer till. Den är ett resultat av att underhållet av stadens fastigheter, från idrottsanläggningar till kulturfastigheter, har varit eftersatt under lång tid.

När Smedjan intervjuade fastighetskontorets ledning, blev svaret från Carina Jonsson, som är chef för fastighetsavdelningen:

– Vi har ett överordnat ekonomiskt krav på oss vad vi ska leverera och det här går inte ihop. Vi behöver betydligt mycket mer pengar. Medel för att kunna göra underhåll, och har vi inte medel, då måste vi prioritera och göra det som är mest akut. Då prioriteras säkerhet och åtgärder med anledning av myndighetskrav först.

”Det handlar om flera års problem som borde åtgärdats tidigare”

Dennis Wedin, som hade det yttersta ansvaret för fastighetsnämnden under 2019, menar att det handlar om brister under längre tid. Revisorerna har också riktat kritik mot nämnden under en längre tid, men Dennis Wedin är kritisk till att anmärkningen inte kom tidigare.

– Om vi säger så här: jag tycker granskningen är alldeles utmärkt och det är revisorernas roll. Likaså att du granskar det här. Vi behöver få mer uppmärksamhet kring den här delen av Stockholms stads verksamhet. För det är helt uppenbart att det är så mycket pengar som rullar i de här projekten och det är min utgångspunkt, säger Dennis Wedin och fortsätter:

– Bilden vi har, både från politiskt och opolitiskt håll i staden är att det kommit en rad olika synpunkter från revisorerna under de senaste åren. Nu tycker de inte att dessa blivit tillräckligt uppmärksammade och går nu vidare med att understryka problemen. Jag kan tycka att revisorerna också borde granska sig själva, eftersom en anmärkning av det här mer allvarliga slaget borde ha kommit betydligt tidigare. Jag säger inte att de skulle ha undvikit att rikta anmärkningen nu, men att det handlar om flera års problem som borde åtgärdats tidigare.

Renoveringarna av de fyra

– När jag började hålla på med fastighetsfrågorna 2014, var det stora underhållsbehov, både på idrottssidan och bland många kulturfastigheter, säger Jan Valeskog.

”Tyvärr har vi inte fått stöd av majoriteten för en sådan inriktning”

Han menar dock att den majoritetskoalition han företrädde – S, MP, V och Fi – tog tag i bristfällig arbetsfördelning och de fastigheter som hade störst renoveringsbehov.

– Det jag fick lägga mest energi på var fyra mycket komplicerade fastigheter som Stockholms stad ägde: Medborgarhuset, Stadsteatern, Kulturhuset och Liljevalchs konsthall. Problem dök upp med exempelvis svåra markförhållanden, asbest eller ritningar som inte stämde när man väl satte igång, säger Jan Valeskog.

Jan Valeskog är dock kritisk till hur det planerade underhållet sköts i dag, och menar att det behövs betydligt mer resurser.

– Det viktigaste nu är att se till att inte kapitalförstöringen fortsätter med dåligt underhållna fastigheter, som vi och revisorerna varnat för. Vi anser att vi måste lägga cirka 250 miljoner kronor per år för detta underhåll. Tyvärr har vi inte fått stöd av majoriteten för en sådan inriktning.

När Dennis Wedin får frågan om socialdemokraternas prioritering, säger han att det är oppositionens roll att kräva mer, men att det inte var något som sköttes när de styrde.

– Jag är glad över är att Socialdemokraterna också inser behovet – de hade ju ordförandeskapet innan mig. Det jag tycker är tråkigt är att när sossarna styrde så sågs underhållet bara som en pengafråga, men det var ju då alla de här dyra renoveringarna initierades. Ta Östermalmshallen, som är praktexemplet. Inte nog med den här dåliga planeringen, som ledde till ökade kostnader, de lät dessutom projektet växa under tiden, som med ett hotell. Det har vi nu beslut på att sälja.

– Pengar är viktiga, men också prioriteringarna. Vi måste ställa oss frågorna: Vad är det pengarna går till? Vad är kommunens kärnuppgift? Vad är det vi ska prioritera att äga för någonting? Det är ett viktigt fokus för mig att renodla fastighetsbeståndet och sälja det som inte är strategiskt viktigt för staden att äga, säger Dennis Wedin.

Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) i saluhallen på Östermalmstorg som öppnar igen efter flera års renovering. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Han menar dock att det vidtagits åtgärder för att lösa problemen med eftersatt underhåll under den här mandatperioden.

– Det är verkligt svåra prioriteringar. Jag kan bara konstatera att det är uppemot 100 miljoner kronor som vi lyckades omprioritera. Framför allt till idrotten, vilket jag var väldigt glad över och i takt med att vi gjorde det försökte jag också vara så ärligt och transparent som möjligt, kring att de här åtgärderna inte räcker.

– Det vi måste fokusera på i underhållsarbetet är vad som är absolut nödvändigt för att klara myndighetskraven. Men även där har det brustit, precis när jag tog över så var man till exempel tvungen att stänga Zinkensdamms ishall av säkerhetsskäl, för att den höll på att rasa ihop, säger Dennis Wedin.

Nytt utomhusbad trots uteblivet underhåll

Trots det stora underhållsbehovet på stadens badanläggningar var Dennis Wedin häromveckan i Järva och invigde ett nytt utomhusbad, som kostat 240 miljoner kronor, tillsammans med idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C).

Är det rätt att prioritera nya badanläggning när befintliga förfaller? 

– Det är en svår prioritering, säger Dennis Wedin och tänker efter en sekund.

– Viktigt att lyfta fram från mitt håll är att vi renoverar. Vi renoverar Spångabadet. Vi renoverar Högdalens sim- och idrottshall, som jag besökte nyligen, vilket är ett renoveringsobjekt på en rätt gammal simhall. Nyproduktion eller bygga nytt – det är en svår men viktig balansgång där. Där skiljer jag också ut mig från tidigare personer i min roll, som uppenbarligen gasat väldigt mycket. Investeringsutgifterna 2017–2019 var högre (5,7 miljarder) än vad de sammanlagt var 2006–2016 (5,1 miljarder). Det säger någonting om hur mycket man under de senaste åren har gasat kring nyproduktion.

– Just Järvabadet ska sägas, är relevant utifrån ökad simkunnighet och liknande. Det är också ett område som inte haft utomhusbad, vilket vi haft i andra stadsdelar.

”När det gäller saluhallarna, Söderhallarna och Östermalmshallen, ville vi socialdemokrater sälja dem”

Det var Jan Valeskogs majoritetsstyre som beslutade om att bygga Järva utomhusbad. Han nämner också områdets förutsättningar som ett viktigt skäl, när han får frågan om prioriteringen.

– Det ska sägas att Eriksdalsbadet inte ens fanns på dagordningen när detta beslut fattades, det har kommit nu. Det är alltid en avvägning att bygga nytt, men just badet i Järva kommer att få en så stor betydelse för folkhälsan.

Investeringar för hundratals miljoner över budget

Östermalmshallen hade den budgeterade prislappen på 635 miljoner kronor, men landade på slutnotan 1,35 miljarder kronor. Jan Valeskog säger nu att Socialdemokraterna egentligen ville sälja Östermalmshallen, men att de andra partierna i den dåvarande majoritetskoalitionen sade nej.

”Det är roligt med socialdemokraterna”

– När det gäller saluhallarna, Söderhallarna och Östermalmshallen, ville vi socialdemokrater sälja dem. Vi tyckte inte det var något som staden behövde äga eller driva, men tyvärr fick vi inte stöd i majoriteten av MP och V. Försäljningen av Söderhallarna genomfördes till en fastighetsutvecklare som ville utveckla saluhandeln, men Östermalmshallen lyckades vi tyvärr inte sälja.

– Det var ingen prioriterad kärnverksamhet som jag ser det, någon av dessa saluhallar.

Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S). Foto: Björn Dalin

Dennis Wedin har svårt att hålla sig för skratt när han hör svaret.

– Det är roligt med socialdemokraterna, säger Dennis Wedin och lägger till:

– De tycker nu i opposition att vi borde sälja Östermalmshallen, men de gjorde ingenting för att göra detta när de styrde. Och nu i opposition är de emot att sälja Vällingby centrum, som visserligen inte ligger inom fastighetsnämnden men under ett av våra bostadsbolag. Det säger någonting om den enorma oviljan från vänsteroppositionen att sälja.

Fastighetsförvaltningens problem

Jan Valeskog talar om en frustration kring hur det fungerade på fastighetskontoret, men han menar att flera av problemen åtgärdades under hans tid.

– Vi bytte ut chefen och gjorde en hel del förändringar, och nu har vi en helt ny igen – Anders Kindberg – så det har skett en hel del förändringar som var klart till det bättre. Det är min absoluta uppfattning, sen finns det säkert mer att göra, det håller jag inte för otroligt, säger Jan Valeskog.

– När det gäller idrottssidan var det inte mycket ordning. Idrottstjänstemän satt och gjorde de första projekteringsunderlagen och höll på med fastighetsförvaltning, då var det självklart att vi behövde flytta över ansvaret till fastighetskontoret, som är de experter som ska jobba med stadens fastighetsförvaltning. Tack vare det blev det mer ordning.

Fastighetskontoret har gjort en större omorganisation och tagit fram en ny projektstyrningsmodell för att exempel som Eriksdalsbadet och Östermalmshallen inte ska återupprepas. Med tanke på revisorernas kritik, har de här åtgärderna varit tillräckliga?

– Jag kan säga att de har varit nödvändiga, hittills, säger Dennis Wedin.

– Sen ska vi givetvis utvärdera det här. Här är också olika delar, vi har dels omorganisationen, som handlar om att arbeta effektivare i projekten, och där kan jag bara säga att fastighetskontoret har jobbat på ett ineffektivt sätt tidigare, framför allt kring de större projekten. Det tar också tid och man måste visa respekt för människors arbetsplatser. Där är jag nöjd över att vi lyft på jobbiga stenar och är igång med att testa en ny organisation. Sen har vi också arbetssättet, inte bara hur organisationen funkar, utan hur man faktiskt jobbar och följer prognoserna närmare inom investeringsprojekten. Det är en otroligt viktig del.

”Det är inte lika politiskt sexigt som att bygga nytt”

Dennis Wedin menar att det både handlar om att fastighetskontoret inte följt sina egna prognoser och att de har brustit kostnadskontrollen.

– De här åtgärderna som jag talar om nu, som jag tror kommer leda till att vi får ett bättre läge med bättre arbetssätt och bättre organisation – det var just sådant som åsidosattes under den förra mandatperioden för man var så fokuserad på att hitta pengar till de här större projekten som man politiskt kunde slå sig för bröstet för.

– Jag är mån om att styra om till mycket mer fokus på underhållet. Det är inte lika politiskt sexigt som att bygga nytt, men för mig är det uppenbart att det är vad vi måste prioritera framåt. Ingen majoritetskoalition hade hittat pengarna till att helt lösa vårt övergripande underhållsbehov, för det handlar om väldigt mycket pengar. Vi behöver i stället hitta rätt fokus och vad som är mest prioriterat.

Läs också: Smedjan granskar: Eriksdalsbadet – 20 år och redan kaputt

Läs också: Stockholm sparade in på underhållet – nu prickas politikerna av revisorerna

Läs fler fördjupande intervjuer