Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Reportage

Snart kommer domen i den långdragna rättstvisten där Systembolaget stämt nätvinhandlaren Winefinder. Martin Berg skriver om en process som fått allt fler att ställa sig frågan om alkoholpolitiken har vuxit samman med Systembolagets intresse att bevara sin egen ställning.

Det är några viktiga veckor som väntar Alex Tengvall, ordförande för den danska näthandlaren Winefinder. Snart ska nämligen Högsta domstolen ge besked i frågan om företagets nätförsäljning av vin ska klassas som olaglig detaljhandel med alkohol.

Företagets affärsidé är att sälja vin via en sajt i Danmark och låta fristående fraktbolag transportera vinet direkt till kunder i Sverige. En möjlighet som existerar sedan 2007 då den så kallade Rosengrendomen slog fast att svenska privatpersoner har rätt att köpa vin från ett annat EU-land utan inblandning från Systembolaget.

När Hd:s besked kommer kan det bli slutet på en lång och kostsam rättsprocess som började för fyra år sedan, när Systembolaget valde att stämma Winefinder inför Patent – och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.

Redan 2012 orsakade Winefinder uppmärksamhet genom att inleda ett samarbete med kedjan City Gross om att leverera mat- och vinkassar.

Systembolaget svarade med att polisanmäla City Gross. Polisens förundersökning lades ned men City Gross avslutade efter en tid ändå sitt samarbete med Winefinder.

Några år senare påbörjade Winefinder ett liknande samarbete med kedjan Mathem via ett så kallat ”shop in shop”-upplägg där företagens produkter kunde handlas i ett paket.

Men 2019 bestämmer sig Systembolaget alltså för att stämma Winefinder. Man uppger att det är för att få klarhet i vad som gäller för gränsöverskridande alkoholförsäljning till konsumenter i Sverige.

Då tvingas också Winefinder att avbryta samarbetet med Mathem. 

Alex Tengvall är styrelseordförande för Winefinder.

”Vi anser att vår verksamhet är laglig, men nu är vi i en situation där vi har blivit stämda och då har vi beslutat att ta ett steg tillbaka och fokusera på kärnverksamheten” skriver Winefinder i ett pressmeddelande.

Den första ronden i den rättsliga processen vinner Systembolaget. Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att Winefinder AB:s och det danska bolaget Winefinder ApS upplägg innebär detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige. 

Winefinder väljer då att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen och vinner. Winefinder ApS verksamhet bedriver inte olaglig detaljhandel i Sverige, konstaterar rätten.

”Kostat oss mycket möda och pengar”

Så varför stämde Systembolaget Winefinder?

Det beror givetvis på vem man frågar. Systembolaget anser att man har ensamrätt på detaljhandel med alkohol i Sverige. Som skäl återkommer bolaget gång på gång till alkoholens skadeverkningar och till att folkhälsan riskerar att påverkas negativt av Winefinders och andra vinklubbars verksamhet.

Mattias Svensson är ledarskribent på Svenska Dagbladet och författare till flera böcker om alkoholmonopolets och Systembolagets historia. Han menar att stämningen är helt logisk eftersom Systembolaget är ett monopol.

– Att det finns andra aktörer som kan leverera snabbt och smidigt utan att det sker till minderåriga hotar Systembolaget. Det blir ett argument mot monopolet. Särskilt när Winefinder kan erbjuda ett sortiment som de själva inte kan, säger Mattias Svensson.

För Alex Tengvall är det uppenbart att Systembolaget är desperata. Han konstaterar att Systembolaget tillsammans med den socialdemokratiska regeringen försökte stoppa den gränsöverskridande handeln redan 2016 med promemorian ”Reglering av distanshandel med alkoholdrycker”.

Här presenterades förslag på hur man skulle ”begränsa och förtydliga” privatpersoners möjlighet till gränsöverskridande handel med andra europeiska länder.

Tanken var att promemorian skulle landa i lagstiftning men det föll på EU-rätten och Rosengrendomen, berättar Alex Tengvall.

– Man försökte kringgå det i den här promemorian men den avfärdades av flera instanser. Eftersom man inte kom fram den vägen valde Systembolaget i stället att stämma oss.

– För att driva den här processen har Systembolaget gjort av med stora belopp skattemedel och det har kostat oss väldigt mycket tid, möda och pengar, fortsätter han.

”Ingen som skulle processa med sin enda kund”

Men det finns en hittills okänd faktor bakom det händelseförlopp som resulterade i Systembolagets stämning av Winefinder. 

Ett halvår tidigare, sommaren 2018, stod det klart att vinimportören Enjoy Wine & Spirits, som ingår i livsmedelskoncernen Di Luca-gruppen, köpt in sig med en 20-procentig ägarandel i Winefinder. 

Christian Di Luca är vd för Di Luca-gruppen.

Christian Di Luca, vd på Di Luca-gruppen, uppger att man letade efter en samarbetspartner inom den växande e-handeln och efter synergieffekter mellan företagets vin- och matförsäljning.

– För oss som vinimportörer, som representerar flera stora vinproducenter i Europa, är det viktigt att kunna erbjuda alla existerande försäljningskanaler. Här såg vi att Winefinder hade kunskap och erfarenhet av den marknaden.

Enjoy Wine & Spirits är en av Systembolagets äldsta leverantörer. När Systembolaget fick klart för sig att de inlett ett samarbete med Winefinder slutade man att leverera viktig marknadsstatistik till företaget. Det resulterade i sin tur i att Enjoy Wine & Spirits avslutade samarbetet och sålde sin andel i Winefinder.

– Det är statistik som är viktig att ha tillgång till som importör. Den visar vilka viner som säljer och till vilka priser. Den håller också reda på från vilken region vinet kommer ifrån. Vi konstaterade att vi inte kunde fortsätta med vår verksamhet utan den marknadsstatistiken. Därför avslutade vi samarbetet med Winefinder, säger Christian Di Luca.

Blev ni förvånade när Systembolaget drog in den här statistiken?

– Ja, vi blev lite förvånade eftersom vi givetvis hade låtit våra jurister titta noga på det här. De bedömde läget som att det inte skulle vara några problem eftersom Winefinders verksamhet är helt laglig. Då hade den också prövats rättsligt. Vi skulle aldrig ha gått in i den affären, eller lägga oss i en gråzon, om vi inte var säkra på att det inte fanns några tveksamheter.

– Men det var inget dramatiskt. De framförde sin ståndpunkt. Att de ansåg att Winefinders verksamhet var konkurrerande och att den var olaglig. Därför skulle man inte kunna fortsätta tillhandahålla den här marknadsstatistiken, fortsätter Christian Di Luca.

Upplevde ni att Systembolaget försökte ”skrämmas”?

– Nej, nej det var inget sådant. De meddelade sin ståndpunkt som sagt. Det som var lite förvånande var att vi inte riktigt såg det komma. Vi hade ju tittat på frågan rätt grundligt innan vi inledde samarbetet.

För Alex Tengvall och Winefinder var det såklart en besvikelse. Man hade letat efter en stabil och finansiellt stark partner för att utveckla sin affär och fick se hur Systembolagets agerande gjorde det omöjligt.

– Systembolaget blev oroliga för att fler vinleverantörer skulle inleda sådana här samarbeten och ville stämma i bäcken. Genom att dra undan den här viktiga marknadsstatistiken sände Systembolaget en tydlig signal till dem om vad som då händer. Det är ju heller ingen som skulle få för sig att börja processa mot sin enda kund.

– Sen tycker jag så klart att argumentet att vi skulle vara konkurrenter inte håller. Systembolaget har ett monopol och omsätter 38 miljarder kronor. Vi är specialiserade mot ett kundsegment i de högre prisklasserna och omsätter mellan 60–70 miljoner kronor om året, fortsätter han.

Men frågan är vem som tog beslutet att stämma Winefinder? 

För att svara på de frågorna krävs en genomgång av beslutsgångarna mellan Systembolaget och ägaren staten.

Smedjan har talat med en tjänsteman som har lång erfarenhet av den statliga bolagsstyrningen. Hen vill vara anonym, men berättar att alla statliga bolag lyder under ett departement och att det finns ansvariga tjänstemän som bevakar ägarens intressen. Bland annat genom att sitta i bolagens respektive styrelser.

Systembolagets övergripande samhällsuppdrag är att i folkhälsans namn skydda människor från alkoholens skadliga effekter. Därav monopolet och förbudet för andra aktörer att sälja alkohol.

Det uppdraget bygger på ett riksdagsbeslut och är en ägarfråga. Men samhällsuppdraget måste formaliseras för att en verksamhet praktiskt ska kunna drivas, berättar tjänstemannen. 

Det sker via de så kallade ägaranvisningarna som fastlägger verksamhetens olika uppdragsmål.

– Att ställa upp uppdragsmålen sker i ägardialoger mellan styrelsens ordförande, ägarrepresentanterna och bolagens ledning. Systembolaget är ett väldigt tydligt alkoholpolitiskt instrument och man har ett särskilt avtal med staten. Här pågår en dialog kring strategiska och ekonomiska mål, kampanjer och det mesta som rör bolaget, säger tjänstemannen.

Vem skulle du säga tog beslutet att stämma Winefinder?

– Det är en tydlig fråga för Systembolagets ledning. Ägaren bör naturligtvis få information om det men det är inget som ägaren ska eller bör lägga sig i.

Det bekräftas av Systembolagets presschef Katinka Wall.

”Beslutet att initiera marknadsrättsliga processer för att få klarhet i frågan fattades av Systembolaget”, skriver hon i ett mejl.

Systembolaget kanske fattade beslutet själva, men den rättsliga processen mellan Systembolaget och Winefinder har diskuterats i de så kallade ägardialoger som alltså sker mellan bolagets ledning, styrelsen och representanter från socialdepartementet.

”Systembolaget är alkoholpolitiken”

I mars 2022, alltså några månader innan Patent- och marknadsöverdomstolen friande dom, diskuterade man den växande e-handeln och stämningsprocessen mot Winefinder. Här är det uppenbart att Systembolaget och representanter från ägaren noggrant följer utvecklingen. I i protokollet från ägardialogen skriver man:

Systembolagets marknadsandel avseende e-handel minskar, särskilt avseende vin. Samtidigt växer e-handel som andel av total försäljning, vilket på sikt kan göra situationen bekymmersam i förhållande till det alkoholpolitiska syftet med Systembolagets monopol. Systembolaget försöker försvara sin marknadsandel genom att göra sin e-handel så bra som möjligt utan att det ska leda till en ökad försäljning. Kommande domar i Winefinder-målet kan få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen.

Frågan om vem som tar besluten inom Systembolaget och var gränserna går gentemot staten har den tidigare moderata riksdagsledamoten och försvarsministern Mikael Odenberg gått igenom i en rapport skriven för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Mikael Odenberg var tidigare moderat riksdagsledamot.

Han anser att den konkreta alkoholpolitiken i Sverige idag formas och utförs av Systembolaget AB snarare än av statsmakterna. 

– Jag tycker att det är rätt uppenbart att i princip alla uppgifter på alkoholpolitikens område är i händerna på Systembolaget snarare än Riksdagen.

Vad menar du är problemet med det?

– Det leder ju till att Systembolaget ser det som sin roll att inte bara vara en utförare av monopolet utan också en väktare av monopolet. 

– Man har ju också en rätt ogenerad svansföring som till exempel för några år när Systembolagets vd skickade ett brev till alla riksdagsledamöter där hon gjorde sig till tolk för folkviljan och varnade för gårdsförsäljningens konsekvenser. Det var ju ett rätt tydligt tecken på vem som är alkoholpolitiken, fortsätter Mikael Odenberg.

Bag-in-box dominerar vinförsäljningen

I sin argumentation mot Winefinders och andra aktörers näthandel framhäver Systembolaget gång på gång att folkhälsan står på spel. När man förlorade mot Winefinder i Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade Malin Sandquist, avdelningsdirektör Bolag & Samhälle på Systembolaget att:

Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel av alkohol i Sverige för att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan. Dagens dom utmanar vår svenska modell och öppnar upp för en handel online som kan påverka folkhälsan i Sverige negativt.

Här kan dock påpekas att Systembolaget själva började med e-handel i början 2010-talet tillsammans med leverantören Bring-express och för bara två år sedan släppte man ett pressmeddelande om att Systembolaget nu erbjuder hemleveranser i hela Sverige.

Och samtidigt som man säger sig värna om folkhälsan utgör över 50 procent av Systembolagets vinförsäljning av bag-in-box-viner.  

En undersökning från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) från 2017 visar samtidigt att sedan boxvinerna introducerades har Systembolagets vinförsäljning ökat från 1,7 liter ren alkohol per invånare till 3,2 liter. Snittpriset per liter vin för en bag-in-box är nästan hälften så mycket som en standardflaska. Kunderna får mycket vin för pengarna. 

”Det låga priset på boxviner står för merparten av effekten men även förpackningstypen har bidragit till ökningen”, konstaterar CAN.

Detta bör visserligen ses i ljuset av en nedåtgående trend för den den totala alkohokonsumtionen, inte minst driven av att unga dricker mindre. Men det förefaller samtidigt troligt att Systembolaget genom utbudet av box- och kändisvin driver vinkonsumtionen mot lägre pris och kvalitet, och att det hänger samman med en strävan att försvara marknadspositionen. 

Mattias Svensson är författare och ledarskribent i Svenska Dagbladet.

I sammanhanget kan man även ifrågasätta logiken i Systembolagets strategi, som fastställs i ägardialogen från 2022, att försvara sin minskande marknadsandel av e-handeln genom att göra den ”så bra som möjligt utan att det ska leda till en ökad försäljning”.

För Mattias Svensson handlar Systembolagets agerande om att man vill skydda sitt monopol och de fördelar det för med sig.

– Man agerar utifrån sitt eget snäva intresse. Det har ingenting att göra med några som helst alkoholpolitiska mål. Systembolaget har blivit en politisk aktör med en egen agenda som man kan backa upp med monopolet och obegränsade resurser. Systembolagets ledningsgrupp gör allt för att försvara de privilegier man har. Det är bara att titta på ledningsgruppens löner i årsredovisningen, konstaterar Mattias Svensson.

Systembolagets ledningsgrupp består av sju personer och man fick 2022 dela på 29 miljoner kronor för att driva monopolet vidare.

Smedjan har försökt få en intervju med Systembolaget och ett mer utförligt svar om varför man valde att stämma Winefinder och andra frågor.

Som villkor för att svara på frågor krävde Systembolaget ett möte vilket det inte fanns tid för.

”Tyvärr har vi inte möjlighet att fortsätta mailedes med era frågeställningar. Vi har besvarat era frågor på det sätt som vi bedömer rimligt samt erbjudit er ett möte”, skriver Systembolaget ett mejl.

Omslagsfoto från en av Systembolagets butiker: Janerik Henriksson/TT