Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Utblick Krönika

Woke-ideologins destruktiva krafter kan inte överskattas

USA-korren Malin Ekmans nya bok skildrar den maktkamp mellan extremer som pågår i landet. Janerik Larsson har läst och hittat en oräddhet som är ovanlig i den svenska medierapporteringen.

I november nästa år håller USA presidentval igen, något som kommer att prägla den kommande tiden. Mariam Zuhaib/AP Photo

Om ett drygt år, den 5 november, är det presidentval i USA. Ett bra sätt att förbereda sig på detta är att läsa Skymning i Amerika (Volante) av Svenska Dagbladets USA-korrespondent Malin Ekman.

Med en oräddhet som är mycket ovanlig i svensk USA-rapportering rör hon sig i en lång rad miljöer som beskriver den skymning som är bokens genomgående tema.

Hon berättar om otaliga intressanta möten med amerikaner som sammantaget ger en bild av de kontraster och spänningar som kännetecknar det land som fortsatt är världens starkaste ekonomi.

Där finns kanske en infallsvinkel för kommande USA-reportage om många framgångsrika men inte internationellt kända amerikanska entreprenörer. Boken The rise of the rest av internetpionjären Steve Case visar hur många intressanta sådana det finns över hela USA.

Woke är ett sentida samlingsnamn på ett anti-liberalt tankegods som utvecklats i första hand inom den amerikanska universitetsvärlden men som på senare tid spritt sig långt utanför denna. I dag märks effekterna särskilt inom olika typer av organisationer där det utvecklats karriärvägar för woke-tänkandet.

Woke-tänkandes destruktiva effekter på samhällsutvecklingen i västvärlden kan inte överskattas.

Det gäller inte minst inom en hel del storföretag där exempelvis många HR-avdelningars snabba tillväxt gynnats av de föreställningar om en önskvärd framtid som hämtats från wokeprofeternas idéer. Woke har blivit en karriärväg som visserligen alltmer börjar granskas och ifrågasättas men detta tänkandes destruktiva effekter på samhällsutvecklingen i västvärlden kan inte överskattas.

Ekman ägnar detta ämne ett gediget kapitel som slutar med denna träffande bedömning:

Moralism och ideologi trumfar förnuft och öppet prövande. Symbolhandlingar blir viktigare än att gå till botten med orsakerna till problemen.

Ekman undviker att i detalj diskutera wokeideologins inflytande i den akademiska världen. Men där råder i högsta grad det Ekman kallar ”de totalitära inslagen, den obarmhärtiga ’antingen är du med oss eller emot oss”-mentaliteten” som kännetecknar woke.

Flera viktiga avsnitt i boken behandlar de amerikanska elitmediernas och de stora sociala medieföretagens svek när de medvetet spred falska uppgifter om Donald Trumps ryska kontakter och dolde sanningar om Joe Bidens tragiska son Hunter. De senaste dagarna har hans affärer kommit i fokus på nytt och frågan är, som Wall Street Journal skriver i en ledare, om detta är slutet på den negativa uppmärksamheten kring Hunter Biden.

De betydande summor han och andra medlemmar i familjen Biden fick från suspekta personer i Kina med kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet lär vi få höra mer om. Detta trots att den bild Vita huset vill sätta är att Hunter Biden nu inte kan komma att påverka uppmärksamheten inför presidentvalet nästa år.

Malin Ekman, journalist och USA-korrespondent för Svenska Dagbladet, har skrivit en bok om tillståndet i landet. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD

När historien om 2000-talets amerikanska politik skrivs kommer man inte kunna underlåta att belysa de stora amerikanska mediernas roll i dessa skandaler. Donald Trump må inte vara värd att hyllas men det betyder ju inte att man kan bortse från den ohederliga politiska krigföring som bedrevs mot honom.

”Vilseledande journalistik framför saklig framställan, och kommersiella eller ideologiska intressen framför personliga insikter” är Ekmans sammanfattning.

Prenumerera på Smedjan!

Varje lördag får du som prenumerant (gratis) ett nyhetsbrev med exklusiv text av Svend Dahl och lästips från veckan som gått. Dessutom unika erbjudanden på Timbro förlags utgivning.

Jag tror tyvärr inte att hon kommer få rätt i sin förhoppning att de nu avslöjade medieskandalerna leder till ett nytt amerikanskt journalistiskt paradigm där nagelfarande faktagranskning blir standard oberoende av vilket parti som innehar makten.

Men jag hoppas såklart att hon får rätt.

Så länge Donald Trump spelar en huvudroll i amerikansk politik är jag dock skeptisk. Det finns inget i dag som tyder på någon sanningslidelse i de dominerande medierna.

Nu är det maktkamp som gäller – oavsett vad som är sant eller falskt. Det kommande året kommer att bjuda på mycket av detta.