Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Klämd mellan marknad och stat: om samhällets värdesfärer och vetenskapens roll

Länge har sociologer grubblat över hur ett gott samhälle byggs av olika sfärer: marknad, stat, vetenskap, medborgerliga gemenskaper. 

175 kr

I lager

I Klämd mellan marknad och stat följer författaren denna tanke, bland annat via Hans Zetterbergs idé om det mångsidiga samhället, och ger även sina egna bidrag till traditionen.
I centrum står några av vår tids viktigaste frågor. Vad sker om enbart marknadens spelregler bestämmer? Vad sker om staten betvingar marknaden? Vad sker om gemenskaper bortom marknad och stat upplöses eller kuvas? Inte minst, vad sker om universiteten kläms mellan marknad och stat till priset av forskningens frihet? Svaren kan mycket väl avgöra det öppna samhällets framtid.

Olof Hallonsten (f. 1979) har tysk docentgrad (Habilitation) i sociologi och är filosofie doktor i forskningspolitik. I sin forskning har han huvudsakligen undersökt vetenskapens roll i samhället, dess styrning och finansiering. Han undervisar på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har även varit verksam vid Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och universiteten i Bamberg och Wuppertal i Tyskland.