Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Religionen i demokratin – Ett politiskt dilemmas återkomst

Hör religion och politik ihop? I Europa är den bestämda uppfattningen att så inte är fallet och i ideologiskt sekulära kretsar är uppfattningen att religion är bakåtsträvande och kommer att försvinna i takt med ökad utbildningsnivå.

174,97 kr

Slut i lager

Men religionen har inte försvunnit. Snarare har den förändrats till att mer än på länge vara närvarande i människors vardag inte minst genom invandring som utökat det religiösa utbudet i västvärlden.

Därmed har också en ny situation uppstått. Å ena sidan försöker västerländska demokratier upprätthålla principen att skilja politik och religion åt. Å andra sidan bygger demokrati på att människor organiserar sig och med stöd av yttrandefriheten framför sitt budskap. I princip är det en outtalad invit även till religiösa grupper att organisera sig politiskt för att värna sina intressen. Ett nytt politiskt dilemma har uppstått.

Det går inte att nonchalera religionens inflytande i samhället eller avfärda den som något enbart förknippat med outbildade eller svagsinta människor, skriver Eli Göndör i Svenska Dagbladet (10/2 2013).

I denna antologi skriver en rad namnkunniga skribenter om religionens förändring och plats i politik och samhälle. Bland dem Susanne Wigorts Yngvesson, Nathan Shachar, Torbjörn Elensky, Lars Dencik, Thomas Gür, Andreas Ekström, Andreas Johansson Heinö och Eli Göndör, som även är redaktör för antologin.

Eli Göndör är filosofie doktor i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.