Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Zetterberg – texter i urval

De politiska alternativen i Sverige har närmat sig varandra, men inte för att världsbilder har förenats. Snarare har de lösts upp i ett klimat där ingen trivs och ingen vantrivs. Paradoxalt nog har det ljumma innehållet förenats med en hårdare ton i debatten.

139 kr

I lager

Redaktör Roland Poirier Martinsson. Förord Johan Hakelius.

Hans Zetterbergs texter i urval formar en politisk världsbild som vibrerar av liv och idéer. De präglas samtidigt av nyfikenhet och respekt för den mänskliga samvarons inneboende krånglighet. Därför är varje text – från 1957 och framåt – också ett rykande färskt inlägg i vår tids stora inrikespolitiska diskussion: vad ska vi göra med politiken?

Hans L. Zetterberg (f. 1927) inledde sin akademiska karriär i Uppsala, men fortsatte den i USA. Han undervisade i sociologi vid Ohio State University, där han var institutionschef. Mellan 1953 och 1964 verkade han vid Columbia University, från 1957 som associate professor.

Åter i Sverige blev Hans L. Zetterberg 1965 den förste direktören för Riksbankens Jubileumsfond. 1970–86 var han forskningschef och vd för Sifo. Han har varit chefredaktör för Svenska Dagbladet och sitter i Ingenjörsvetenskapsakademien. 1977 utnämndes han till hedersdoktor vid Umeå universitet.

Hans L. Zetterberg har deltagit i det politiska samtalet i Sverige under många år – både som debattör och författare.