Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

DEBATT: Självkörande bilar kan rädda liv

Regeringen sinkar introduktionen av självkörande bilar på den svenska marknaden. När det väl sker kan det komma att rädda liv. Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att fördröja utvecklingen, skriver John Norell, vice ordförande för FMSF.

Att självkörande bilar kommer att köra på våra gator är inte en fråga om – utan när. Detta innebär goda möjligheter att minska antalet skador och dödsfall i trafiken. Först måste vi dock acceptera att självkörande bilar kommer att vara inblandade i olyckor. Om en självkörande bil till exempel skulle vara en tiondel så farlig som en mänsklig förare så skulle det för varje dödad person vara tio personer som räddas av självkörande bilar. Därför kan det göra stor positiv skillnad för säkerheten i trafiken om den där självkörande bilen kommer ut på vägarna så snart tekniken finns, även om det ibland sker olyckor.

Tyvärr är det skillnad på vad som borde hända och vad som kommer att hända. När självkörande bilar är inblandade i olyckor kommer det att skapa nyhetsrubriker och debattörer kommer att peka mot politiker och tjänstemän och fråga varför de tillåter självkörande bilar på våra gator när de orsakar olyckor. De människoliv som räddas av självkörande bilar finns å andra sidan inte i någon statistik och får inga nyhetsrubriker. Jag tvivlar inte på att byråkrater och politiker har goda intentioner, och vill se färre som dör i trafiken, men politiker som vill bli återvalda och tjänstemän som vill behålla sina jobb tenderar att vilja undvika negativ publicitet och få skulden för eventuella dödsfall. På grund av denna logik riskerar introduktionen av självkörande bilar att dröja – med följden att människor kommer att dö i onödan.

Det här är ingen nytt problem. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA får med jämna mellanrum kritik för att den är för strikt när det kommer till att låta allmänheten få tillgång till nya läkemedel. Det är samma logik här som med de självkörande bilarna. Dödsfall orsakade av nya läkemedel hamnar på tidningars förstasidor; dödsfall till följd av att det läkemedel som skulle kunna räddat dem inte än blivit godkänt av FDA syns däremot inte i media.

För varje år som regeringen fördröjer introduktionen av självkörande bilar riskerar människor att dö i onödan.

Reglering av självkörande bilar är egentligen överflödig. Marknaden har nämligen en förmåga att reglera sig själv. Detta eftersom de som utvecklar självkörande bilar har starka incitament att ta beslut om lansering på stort allvar då deras varumärke och alla pengar de investerat i det står på spel. De personer som har bäst förmåga att bedöma när självkörande bilar är tillräckligt säkra är de som utvecklar bilarna. I dagsläget måste de i stället prioritera att uppfylla byråkratiska krav. Även om viss försöksverksamhet i Sverige är tillåten med godkännande av Transportstyrelsen finns det ingen möjlighet att lansera en självkörande bil på marknaden utan förändring i lagstiftningen.

Utvecklingen på den fronten går dock långsamt. I mars 2018 kom en utredning om självkörande bilar, med bland annat förslag på regelförändringar för att utvidga möjligheten till försöksverksamhet men fortfarande med krav på tillstånd från Transportstyrelsen (vars generaldirektör var den som genomförde utredningen) och som hade kunnat träda i kraft redan i juli i år. Så blev det inte, och från regeringen har det varit tyst sedan remisstiden gick ut i september 2018.

Utredningen menar vidare att regeringen inom en femårsperiod borde inleda förberedelser för att möjliggöra marknadsintroduktion. Det är alldeles för långt fram i tiden. Prognoser från branschen pekar på att flera aktörer kommer vara redo att lansera autonoma fordon på marknaden så snart som ett till två år fram i tiden. Se till exempel den omvärldsanalys som finns som bilaga till utredningen eller inkomna remissvar från marknadsaktörer.

Årligen dör cirka 300 personer i vägtrafikolyckor i Sverige, och över 2 000 skadas allvarligt. För varje år som regeringen fördröjer introduktionen av självkörande bilar riskerar människor att dö i onödan. Infrastrukturminister Tomas Eneroth bör därför lägga på ett kol för att så snart som möjligt tillåta självkörande bilar i trafiken.