Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Det upplysta företaget skapar värde för alla sina intressenter

Det finns ingen motsättning mellan socialt ansvar och vinstmaximering. Tvärtom är socialt ansvar en konkurrensfördel. Därför har Milton Friedmans ofta citerade konstaterande att "företagens enda sociala ansvar är att skapa vinster" missförståtts, menar Carl-Johan Westholm, doktor i statsvetenskap.

Milton Friedman. Foto: Mats Johansson

CSR – Corporate Social Responsibility – handlar inte om att ett företag ger en julgåva till något behjärtansvärt ändamål. Företaget ska i hela sin verksamhet genomsyras av en strävan att förbättra det omgivande samhället.

Hur ska denna samhällsförbättring i vid bemärkelse mätas? Det finns i längden ingen bättre mätare än att de berörda är nöjda. Det är resultatet av avtalsfriheten mellan företaget som juridisk person och andra juridiska och fysiska personer som intressenter: främst kunder, långivare, anställda, leverantörer, ägare, stat och kommuner. ”Stakeholder theory” eller intressentteorin, som den kom att kallas på svenska.

När företagens sociala ansvar diskuteras, dyker inte sällan upp ett påstående av Milton Friedman (1912–2006): att företagens enda sociala ansvar är att öka sina vinster. Citatet är från 1962, ur boken Capitalism and Freedom, men blev mest känt i en rubrik i New York Times Magazine 1970 över en artikel av Friedman: ”Ett företags sociala ansvar är att öka sina vinster.”

I själva artikeln löd hela citatet med tillägget ”…så länge det håller sig inom spelreglerna, det vill säga deltar i öppen och fri konkurrens utan vilseledning och bedrägeri.”

Fattas bara annat, kan man tycka, men självklart fungerar verkligheten tyvärr inte alltid enligt Friedmans princip. En färsk påminnelse om detta är Volkswagens fiffel med bilarnas utsläppsmätningar, där manipulation av bilarnas mjukvara fick dem att se mer miljövänliga ut än de i själva verket är.

Att lyda lagarna är dock företagens legala ansvar, under straffansvar – inte företagens sociala ansvar, som varje företag själv väljer och definierar.

Att lyda lagarna är dock företagens legala ansvar, under straffansvar – inte företagens sociala ansvar, som varje företag själv väljer och definierar.

I och med att CSR alltmer kommit att uppmärksammas, diskuteras och praktiseras, har Milton Friedmans uttalande framstått som motpolen, den förstockade klassiska liberalens försvar för en omänsklig kapitalism. Dessbättre kom medgrundaren och länge även VDn för Whole Foods Market i USA, John Mackey, att invända mot Friedman.

Det upplysta företaget bör försöka skapa värde för alla sina intressenter. För investeraren är värdet att maximera vinsten. Men det är inte syftet för andra intressenter, framhöll Mackey. Var och en har sina egna syften, som beror på vad som var och en anser nödvändigt och önskvärt.

Friedmans kommentar var att skillnaden på det hela taget var retorisk: ”Tar man bort kamouflaget visar det sig att vi i huvudsak håller med varandra. Därtill agerar hans företag, Whole Foods Market, i enlighet med de principer jag satte upp i min artikel i New York Times Magazine 1970.”

Whole Foods Markets är en amerikansk matvarukedja som säljer livsmedel som benämns Whole Food. De ska innehålla så mycket som möjligt av naturliga ingredienser och inte ha förädlats mer än nödvändigt. Företaget grundades 1978. År 2003 blev det den första landstäckande livsmedelskedjan i USA som fick status som säljare av certifierade organiska produkter.

Vi får se hur Amazon, som köpte företaget 2017 för drygt 13 miljarder dollar, förmår att ta över och utveckla denna konkurrensfördel: socialt ansvar och vinstintresse i förening.