Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Enhetlig moms sänker skattetrycket med 46 miljarder

De olika momssatserna innebär i praktiken att högbeskattade branscher subventionerar lågbeskattade branscher med 46 miljarder varje år. Om man räknar med denna subvention är skattetrycket en procentenhet högre än den officiella siffran.

Bild av Steve Buissinne från Pixabay

I veckan släppte Timbro Max Sjöbergs rapport ”Enhetlig moms: Om alla utom särintressena får välja”. Enhetlig moms en självklar fråga att driva för en marknadsliberal tankesmedja, både ur ett frihetsperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

De olika momssatserna (6 procent på böcker, persontransporter med mera, 12 procent på mat och hotellnätter, 25 procent på resten) innebär att staten värderar olika typer av konsumtion olika. I en marknadsekonomi har priserna en nyckelroll att förmedla information om produktionskostnader och knapphet till konsumenterna. Olika skattesatser undergräver denna informationsspridning.

Politikerna använder momsen för att slussa pengar mellan branscher

Ytterligare ett skäl att förespråka enhetlig moms är att politikerna använder momsen för att slussa pengar mellan branscher (och i slutändan konsumenterna av olika varor). Vissa branscher överbeskattas och vissa subventioneras, men det redovisas inte öppet som en utgift i statsbudgeten utan döljs i skattesystemet.

Jämfört med om momsen hade varit 21 procent på allt (den skattesats som hade lämnat skatteintäkterna oförändrade) omfördelar skattesystemet 46 miljarder från varor med 25 procents moms till varor med nedsatt moms, enligt beräkningar i rapporten.

Källa: ”Enhetlig moms: Om alla utom särintressena får välja

Med detta synsätt överbeskattas alla som köper kläder, bilar, datorer och annat med 25 procents moms. De extra fyra procentenheterna som de betalar i moms motsvarar 46 miljarder i skatt. Dessa pengar slussas till konsumenter av bussbiljetter, taxiresor, läsk och allt annat som har nedsatt moms. Det praktiska resultatet blir exakt detsamma som om sådana varor hade fått en direkt subvention av staten motsvarande skillnaden mellan dagens skattesats och 21 procent. Det är bara den juridiska etiketten som skiljer.

Om subventionen till de lågbeskattade branscherna hade synts på statsbudgetens utgiftssida (och motsvarande överbeskattning av 25-procentsbranscherna på inkomstsidan) hade nog kritiken från liberaler varit betydligt mer högljudd än i dag.

46 miljarder är knappt en procent av BNP. Om man räknar med de dolda subventionerna i momssystemet är skattetrycket alltså en procentenhet högre än den officiella siffran. Det illustrerar att enhetlig moms i högsta grad är en frihetsfråga.