Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Granskning

Försörjningsstöd går till medlemskap i Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen vill att kommunerna ska finansiera medlemsavgifterna för mottagare av försörjningsstöd. Det går emot Socialstyrelsens rekommendationer. Trots det betalar flera stora kommuner ut extrastöd för medlemskap i Hyresgästföreningen visar Smedjans granskning – ibland utan politikers vetskap.

Illustration: Anders Meisner

Ska medlemskap i Hyresgästföreningen räknas till en skälig levnadsnivå?

Det föreslog nyligen Vänsterpartiet i Göteborg, som vill att den som går på försörjningsstöd ska få medlemsavgiften betald – åtminstone tills coronapandemin är över. Det vill även Hyresgästföreningen själv, som lyfter det som en av 13 punkter för att hantera den rådande krisen.

Att den som erhåller ekonomiskt bistånd ska få sitt medlemskap betalt är dock en fråga som Hyresgästföreningen har drivit länge. Redan 2013 skrev den dåvarande förbundsordföranden Barbro Engman till regeringen att medlemskap i organisationen borde räknas som skälig kostnad. Åsa Regnér (S), som under den förra mandatperioden var statsråd i socialdepartementet tog upp skrivelsen på ett regeringssammanträde i april 2015, där den avslogs med skälet att ekonomiskt bistånd endast ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

Hyresgästföreningen skrivelse (S2013/5681/FST) till regeringen avslogs 2015.

Försörjningsstödet ska med andra ord täcka basala kostnader för mat, kläder och förbrukningsvaror, där schablonbelopp betalas ut. Utöver dessa ges ersättning för individuellt prövade ”skäliga kostnader” som boende och hemförsäkring. Hit hör också arbetsresor, fackföreningsavgift och a-kassa – utgifter som har en tydlig koppling till den enskildes möjligheter att komma i arbete och försörja sig själv.

Den som vill gå med i en förening, oavsett om det är Hyresgästföreningen eller Scouterna, förväntas däremot själv prioritera medlemsavgiften inom den ersättning som betalas ut inom riksnormen.

FAKTA | Riksnormen för ekonomiskt bistånd

Riksnormen för ekonomiskt bistånd, vilket dels består av försörjningsstöd och dels bistånd till livsföringen i övrigt, fastlås varje år av Socialstyrelsen och anger en totalsumma per månad för personliga kostnader, för barn, ungdomar och vuxna i olika åldersgrupper, samboende eller ensamstående. Inkluderat är kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Utöver dessa kostnader betalas skäliga kostnader ut för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.
Källa: Socialstyrelsen

Hyresgästföreningen är dock inte en förening eller intresseorganisation bland andra och Smedjan har i en serie artiklar granskat dess politiska särställning. Flera kommuner ger också Hyresgästföreningen en unik behandling vid utbetalning av ekonomiskt bistånd ska det visa sig.

Smedjan frågade Sveriges 20 största kommuner om de betalar ut försörjningsstöd för medlemskap i Hyresgästföreningen. De flesta svarade att de följer Socialstyrelsens rekommendationer, men flera stora kommuner har egna riktlinjer och beviljar extra försörjningsstöd för medlemsavgiften.

Malmö sticker ut

Malmö är en av de till kommuner som har gjort en annan bedömning än Socialstyrelsen.

– Behov av bostadsjuridisk vägledning ökar i tider då det föreligger en bristsituation inom bostadsmarknaden vilket medför en ökande andel andrahands- och inneboendekontrakt, skriver Malmö stad som motivering i sin vägledning till kommunens handläggare av ekonomiskt bistånd.

Medlemskap i Hyresgästföreningen kostar 1 020 kronor om året och i Malmö är omkring 25 000 hushåll betalande medlemmar. Närmare 10 000 Malmöhushåll får varje månad försörjningsstöd utbetalt, men hur många av dessa som även får sin medlemsavgift till Hyresgästföreningen betald vet inte kommunen. Det går inte att få fram i stadens verksamhetssystem, vilket Hem & Hyra tidigare uppmärksammat.

I vissa kommuner har man i stället gjort bedömningen att hemförsäkringen utgör fullgott skydd.

– Vi ser till exempel att rättsskydd finns inom hemförsäkringen vilket borde kunna användas vid en eventuell tvist med hyresvärden, menar Stein Erik Norderhaug, områdeschef inom individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun.

Ett av de stora försäkringsbolagen bekräftar, i vilket fall i delar, den tolkningen.

– Det korta svaret är att för hyrestvister som kan prövas av allmän domstol – alltså inte hyresnämnden – betalar rättsskyddet normalt rättegångskostnaderna. Däremot ingår eller ersätts inte juridisk rådgivning i rättsskyddet, förklarar Lena Bivner, presschef på Länsförsäkringar.

”Är medlemskap i Hyresgästföreningen en del av det som ska vara det yttersta skyddsnätet?”

Hyresnämnderna tar till skillnad från allmänna domstolar inte ut några avgifter av parterna i en hyrestvist, men det som eventuellt tillkommer är kostnader för juridiskt ombud. Av den anledningen svarar flera kommuner att vilka avgifter som ska ersättas prövas individuellt, som i fall där mottagare av ekonomiskt bistånd hamnar i tvist med hyresvärden och riskerar att bli av med bostaden.

FAKTA | Så svarade kommunerna

Vi ställde frågan: ”Betalar er kommun ut försörjningsstöd för medlemsavgift till Hyresgästföreningen?” till Sveriges 20 största kommuner efter befolkning*.
1 Stockholm Kanske vid individuell bedömning
2 Göteborg Nej
3 Malmö Ja
4 Uppsala Nej
5 Linköping Ja
6 Örebro Nej
7 Västerås Nej
8 Helsingborg Nej
9 Norrköping Nej
10 Jönköping Nej
11 Umeå Inget svar
12 Lund Ja
13 Borås Nej
14 Huddinge Nej
15 Eskilstuna Nej
16 Nacka Kanske vid individuell bedömning
17 Halmstad Nej
18 Gävle Nej
19 Sundsvall Nej
20 Södertälje Nej
* Befolkningsmängd enligt uppgift från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i december 2019.

”Inte ett grundläggande behov”

En som är kritisk till hur Malmö hanterat frågan är Helena Nanne (M) som är andre vice ordförande i stadens arbetsmarknads- och socialnämnd.

Helena Nanne. Foto: Pressbild

Vad tycker du om förvaltningens motivering?

– Jag förstår att man kan ha ett behov att vara medlem i Hyresgästföreningen, och att man skulle vilja vara det, även om jag själv inte skulle vilja vara det på grund av kopplingen till socialdemokratin, men det finns mycket som man skulle vilja ha som inte per automatik ska ingå i samhällets yttersta skyddsnät. Det är där det faller för mig, säger hon och fortsätter:

– Är medlemskap i Hyresgästföreningen en del av det som ska vara det yttersta skyddsnätet? Det som syftar till att man ska ha tak över huvudet, mat på bordet och att barnen ska ha varma kläder på vinterna – för att hårdra det – nej, det är inte ett grundläggande behov.

”I grunden tror jag det handlar om synen på bidragssystemet och hur generöst det ska vara”

Däremot tror hon inte beslutet är politiskt fattat, utan något som förvaltningen kommit fram till.

– Moderaterna har föreslagit att vi inte ska vara mer generösa än vad riksnormen kräver, och då skulle inte sådana här avsteg göras, säger Helena Nanne som menar att även om beslutet inte är ett politiskt fattat sådant, så valde den styrande koalitionen av Socialdemokraterna och Liberalerna att stå bakom förvaltningens avsteg från riksnormen när det uppdagades.

Hon tror inte heller avstegen handlar om någon aktivism från förvaltningens sida.

– I grunden tror jag det handlar om synen på bidragssystemet och hur generöst det ska vara, sen finns det säkert tjänstemän som bedriver tjänstemannaaktivism – de finns ju överallt – men inom socialtjänsten tror jag det handlar mycket om synen på bidragssystemet, att det inte är ett problem att det är väldigt generöst. Då har man inte heller ett behov av att kapa de kostnader som finns.

Oroas över ökade kostnader

Att kommuner betalar ut försörjningsstöd för medlemsavgifter till Hyresgästföreningen verkar dock inte vara kopplat till färgen på kommunens politiska styre. Utöver Malmö, är det bara två kommuner, Linköping och Lund, där förvaltningen svarar att utgiften definitivt ersätts – båda utan socialdemokrater och vänsterpartister vid rodret i såväl fullmäktige som ansvariga nämnder.

I Linköping är det en partikollega till Helena Nanne som innehar ordförandeposten. Moderaterna styr sedan 2018 kommunen i koalition med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Fredrik Lundén (M), som är ordförande i arbetsmarknadsnämnden, blir förvånad över uppgiften när jag berättar om förvaltningens svar.

– Det är inget jag känner till, säger han när jag når honom över telefon.

Fredrik Lundén. Foto: Markus Konow

Inte heller i Linköping verkar godkännandet av medlemskap i Hyresgästföreningen som skälig kostnad utanför riksnormen vara ett politiskt fattat beslut. Fredrik Lundén vill inte heller försvara ordningen, utan även han tror att det är ett förvaltningsbeslut.

– Jag har aldrig hört talas om att det skulle varit uppe till politisk förhandling. Inte innan min tid heller.

Fredrik Lundén menar tvärtemot Hyresgästföreningen att kommunen i kölvattnet av coronakrisen behöver se över om försörjningsstödet kan begränsas ytterligare.

– Vi har precis presenterat den första delårsrapporten och prognosen för de tre första månaderna i år – den ser inte så rolig ut. Vi tror att försörjningsstödet kommer öka.

Vad som räknas som skäliga utgifter för hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ska nu ses över.

– Förvaltningen har fått i uppdrag att kika på försörjningsstödet så att vi inte är mer generösa än vad lagen kräver egentligen, säger Fredrik Lundén som menar att även frågan om ersättning för medlemskap i Hyresgästföreningen nu lär tas upp när stödnivåerna är uppe till granskning.

Under maj månad ska ett åtgärdspaket presenteras för nämnden, och om vi ska tro Fredrik Lundén är dagarna för kommunens avsteg från riksnormen räknade.

Betydligt fler socialförvaltningar betalar dock ut försörjningsstöd för medlemsavgifter till Hyresgästföreningen, vilket inte minst tidigare sammanställningar från hyresgäströrelsens egen tidning Hem & Hyra vittnar om.

Frågan är hur många kommunpolitiker som känner till det?

Läs också: Han utmanar Hyresgästföreningens monopol

Läs också: En trotskist avsatt – 93 kamrater kvar