Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Åsikt

Kan man driva liberal vårdpolitik med S?

Sedan några år tillbaka driver Centerpartiet idéer om hur sjukvården kan utvecklas med fler valmöjligheter för patienterna. Frågan är hur man ska kunna genomföra denna politik i samarbete med Socialdemokraterna. Utvecklingen i Region Stockholm och Uppsala är en varningssignal, skriver Isac Riddarsparre.

Gustav Hemming, Centerpartiets regionråd i Stockholm tillsammans med finansregionrådet Aida Hadžialić (S). Foto: Jesper Frisk/TT

I september 2021 samlades Centerpartiet till partistämma, som arrangerades i digitalt sammanlänkade regionala hubbar i enlighet med rådande smittskyddsåtgärder. Pausaktiviteten havre, vete, korn och råg – en slags agrar variant av huvud, axlar, knä och tå – framfördes live på TV-skärmar, kanske som en insats för folkhälsan men antagligen mest för skojs skull.

Omständigheterna till trots lyckades partiet presentera ett hälso- och sjukvårdsprogram som lovar utbyggd primärvård, digitalisering, och personcentrerad vård: en liberal, om än inte radikal, vidareutveckling av den svenska sjukvården. Både avseende primärvården och digitaliseringen ligger Centerpartiets politik nämligen i linje med de inflytelserika utredningarna God och nära vård från 2017–21.

Centerpartiet föreslår en liberal, om än inte radikal, vidareutveckling av den svenska sjukvården.

Centerpartiet vill till exempel införa utredarens förslag att alla ska ha en fast namngiven läkare, en reform för att förbättra kontinuiteten i primärvården. Patienter ska slippa träffa olika läkare från besök till besök. 

Regeringen sköt nyligen upp reformen med hänvisning till allmänläkarbristen. Det är ändå skillnad på att ha en fast läkare i praktiken, och på pappret. För att lösa bristen måste primärvårdens anslag öka, vilket Centerpartiet också argumenterat för på regional nivå.

Det är bra att Centerpartiet har en välutvecklad politik för primärvården, men den följer en generell trend hos alla partier att fästa stora förhoppningar vid förebyggande insatser i vårdcentralens regi. Att stärka förebyggande vård är bra och att lyckas förebygga vård är ännu bättre, men också svårare. Sjukvårdssystemet måste dessutom vara robust med utbyggd sjukhusvård vid oförutsedda chocker som pandemier. 

Vårdens digitalisering är en annan viktig punkt för Centerpartiet, vars politik är att alla regioner ska erbjuda digitala besök i primärvården. Digitalisering är ett brett begrepp, men för patienterna handlar det nog främst om den allt större tillgängligheten till digitala vårdkontakter, till exempel chatt med läkare. 

Att slippa ta ledigt från jobbet för att få ett hudutslag bedömt, när en mobilkamera kan fånga utseendet och övriga symtom kan beskrivas i ett kort medskick, medför vinster för de som bara sporadiskt söker vård.

I en internationell undersökning från 2023 låg Sverige i genomsnittet i jämförelse med nio andra länders befolkningar beträffande hur många som haft digitala läkarkontakter med vårdcentralen. En tredjedel var dock missnöjda med dessa kontakter – kanske som en konsekvens av den i grunden dåliga fysiska tillgängligheten. Ökade volymer digitala besök, utan generellt förbättrad tillgänglighet, riskerar därför att endast bli ett plåster på såren.

Där Centerpartiets sjukvårdsprogram utmärker sig är avsikten att stärka patientens ställning i vården. Alliansregeringen införde 2014 Patientlagen, som lagstadgade patientens rätt till delaktighet, då samtycke till vården blev ett krav, men brister kvarstår.

I undersökningen från 2023 svarade nästan 20 procent att de blivit orättvist behandlade, knappt 40 procent menade att deras hälsobesvär inte tagits på allvar. Lika många kände sig inte involverade i primärvårdens beslut. Jämfört med de nio andra länderna – bland andra USA och Storbritannien – fick Sverige sämst resultat på dessa frågor. Väntetiderna till specialiserad vård upplevdes också långa.

Vad gäller jämlikhet i den svenska vården visar forskning att socioekonomiskt utsatta patienter väntar längre än andra på olika canceroperationer.

Valmöjligheter stärker patienterna. Centerpartiet föreslog därför i sin sjukvårdsmotion från 2022 att alla skulle få välja utförare av slutenvård i hela Sverige direkt efter det att vårdcentralen skickat en remiss. Det liknar Danmarks fria sjukhusval, och skulle väsentligt förbättra patientens ställning.

I dag är nämligen valet av vårdcentral fritt, men det finns inget fritt val av specialistkliniker innan vårdgarantins 90 dagar gått ut. Med ändringen skulle patienter direkt kunna välja en specialistklinik med kortare kötid i en annan region.

Den nuvarande regeringens initiativ om ett nationellt sökverktyg för att hitta kliniker för de som kan åberopa vårdgarantin är mindre ambitiöst, men Centerpartiet och regeringspartierna vill åtminstone röra sig i en liknande riktning. 

Centerpartiets sannolika samarbetspartner vid ett maktskifte, Socialdemokraterna, begränsar däremot vårdvalen i regionerna och jagar privata sjukvårdsförsäkringar. Det varslar om att Socialdemokraterna anser att patientens autonomi är underordnad statens och regionernas grepp om vården.

Då står Centerpartiet inför dilemmat om man ska hålla hårt i den egna politiken eller anpassa sig.

Hur Centerpartiet ska förhålla sig till socialdemokratisk politik när det gäller vårdval och privata vårdgivare är därför en viktig fråga. Socialdemokraterna har gynnsam opinion i sjukvårdspolitiken och kommer antagligen driva frågan inför valet 2026. Då står Centerpartiet inför dilemmat om man ska hålla hårt i den egna politiken eller anpassa sig. I Region Stockholm valde partiet anpassning. Där avskaffades flera vårdval för regionens patienter, och de sjukhus som drivits som bolag under regionen ska nu föras under en centralstyrd nämnd, något som gör avståndet mellan personalen på golvet och ledningen större.

Det är än så länge oklart vilken politik som kommer drivas av det nya styret i Region Uppsala, där Centerpartiet ingår. Att Vänsterpartiet knep ordförandeposten i den nämnd som styr vårdval inom sjukhusvården, medan Centerpartiets toppnamn i regionen nöjde sig med ordförandeposten i nämnden för regional tillväxt, säger dock en del om hur prioriteringarna såg ut i förhandlingarna. 

Prenumerera på Smedjan!

Varje lördag får du som prenumerant (gratis) ett nyhetsbrev med exklusiv text av Svend Dahl och lästips från veckan som gått. Dessutom unika erbjudanden på Timbro förlags utgivning.

Liberala politiker har ett  ansvar att utforma nya vårdreformer och ta debatten med Socialdemokraterna om deras systemkonservativa politik. I en internationell studie från 2016 ville trots allt två tredjedelar av alla svenska patienter ha fundamentala förändringar i vården eller ett helt omgjort system.

Utan alternativ för reformer av den svenska sjukvården, har svenska väljare inget val, precis som den patient som hänvisats till en lång vårdkö innan vårdgarantin löpt ut.

Risken är dock uppenbar att Centerpartiet förhandlar bort sin vårdpolitik i kommande förhandlingar med de rödgröna partierna,. Då blir den förda sjukvårdspolitiken fortsatt socialistisk och med begränsade valmöjligheter för patienten, men paketerad med en grön, frihetlig etikett. Lite som havre, vete, korn och råg bara är Centerpartiets version av huvud, axlar, knä och tå, och inte en riktig folkhälsoåtgärd.