Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Maria Eriksson: Låt den nakna apan experimentera

Biologisk mångfald, det vill säga en variationsrikedom inom och mellan arter, anses värdefull i sig själv och för att bibehålla naturens motståndskraft mot olika hot. Tillämpar vi samma logik på oss själva borde också vi människor tillåtas mesta möjliga frihet att utöva olika livsexperiment.

Vad är människan – om inte en hårlös apa? Detta är utgångspunkten för engelsmannen Desmond Morris bok The Naked Ape (1967). Morris är zoolog och bestämde sig för att studera människan som ett djur bland andra. Om vi observerar vår egen art som vi skulle observera schimpanser, dyngbaggar eller kungsörnar – vad ser vi då? Morris pekar till exempel på hur våra genetiska rötter hos de trädklättrande, fruktätande aporna samspelar med de beteenden som vi utvecklade som köttätande jägare. Det får konsekvenser för hur vi bildar par, tar hand om våra barn, löser konflikter och skaffar föda.

För att skildra detta sätter Morris igång med att beskriva mänskligt beteende i olika former. Men, och detta är en central poäng: Morris ger sig inte av till Sentinelöarna eller Amazonas för att studera hur någon avlägsen stam lever där. För att lära oss om mänskligt beteende måste vi studera hur det stora flertalet lever, menar han. Genomsnittsamerikanens seder och bruk är mer representativa för mänskligheten än de som tillämpas av en marginaliserad folkspillra. I själva verket kan de beteenden som tillämpas i världens avkrokar vara just det som hindrat dessa folkgrupper att bli evolutionärt framgångsrika, enligt Morris.

Människans historia, som individ och som art, är kantad av misslyckanden och återvändsgränder, men också av framgångar och insikter. Misstagen är nödvändiga för att vi ska utvecklas. Detta är något som John Stuart Mill tar fasta på när han i On Liberty (1859) argumenterar för att människor bör tillåtas att utöva ”experiments of living”. Värdet av olika levnadssätt bör kunna prövas praktiskt av den som så önskar. Man kan förstås använda rättighetsbaserade argument för att vi bör ges största möjliga frihet, så länge vi inte skadar andra. Mill lyfter i stället fram hur dessa levnadsexperiment faktiskt är något som också kan gagna andra människor.

Tyvärr lever vi i ett samhälle där utrymmet för experimenterande är litet. Ett fjuttigt, men just därför så talande, exempel: I nybyggda bostäder större än 55 kvadratmeter måste det finnas ett sovrum med plats för dubbelsäng. Ja, för annars händer… vadå?

I nybyggda bostäder större än 55 kvadratmeter måste det finnas ett sovrum med plats för dubbelsäng. Ja, för annars händer… vadå?

Den politiska rädslan för skillnader är stor. Om ett landsting är bättre på att ge vård än ett annat uppstår en skillnad som strider mot principen om att vården ska vara jämlik, för att ta ett exempel.

Förbud. Obligatorium. Konsensustänkande. Nollvisioner. Integration. Jämlikhet. Riskaversion. Systembolag. Försäkringskassa. Allt handlar det om att undvika olika risker, misslyckanden och skillnader.

Jo, den som tar en risk kan förstås misslyckas. Eller lyckas bättre än vi andra. Men det är så samhället utvecklas framåt. I stället för att oroa oss för misstagen borde vi tacka dem som likt upptäcktsresande vågar pröva något annat.

Det handlar dock inte om att vi ständigt måste kasta oss in i allt nytt. Tvärtom. Ta till exempel detta att det från och med den första juli nästa år blir det obligatoriskt att använda digital teknik i förskolan. Ett gigantiskt experiment ska plötsligt genomföras med i stort sett samtliga barn, trots att kunskapen om effekterna är rätt begränsad. Varför kan man inte låta de föräldrar eller förskolor som tycker att barnen borde vänta med att använda surfplattor tills de blivit sju eller tio få göra det? Nej, ”Sverige ska bli ledande i digitaliseringen”.

Nu står mänsklighetens fortsatta utveckling knappast och faller med om femåringar använder iPads eller inte. Men mångfald bidrar till ökad motståndskraft mot oförutsedda händelser. Det lär oss inte minst biologin där diversitet är en överlevnadsfråga. I mångt och mycket är vi ju nakna apor. Om än med byggnormer och Systembolag.