Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Essä

Regeringen måste våga lösa bostadskrisen

Bostadsbyggandet är i fritt fall. Konsekvenserna kommer att bli dramatiska och långvariga, både för företag och individer. Men regeringen kan vända utvecklingen med en reform som varken påverkar inflationen eller kostar något i statsbudgeten, och som dessutom redan finns på bordet, skriver Kent Persson, tidigare partisekreterare i Moderaterna.

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) har ett förslag på bordet som kan stoppa det fria fallet i bostadsbyggandet. Foto: Anders Wiklund/TT

Det svenska bostadsbyggandet är i fritt fall och står inför en kollaps. Konsekvenserna kommer bli dramatiska. Den svenska tillväxten kommer att bromsas in, samhällsproblemen kommer växa och för enskilda kommer det bli svårt att flytta till jobb, utbildning eller sin kärlek. För ett modernt samhälle är den bostadskris vi är inne i mycket besvärlig och vi är sannolikt bara i början av krisen. Genomförs inga politiska reformer är risken att den kommer att fortgå i tio år. Men den moderatledda regeringen kan genom att införa fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter få i gång byggandet igen. 

Sverige har en av världens mest reglerade bostadsmarknader. Resultatet är förödande och har lett till att den svenska bostadsmarknaden är dysfunktionell. Allra störst problem har hyresrättsmarknaden. I de större städerna handlar det om årslånga köer för att få tillgång till en hyresrätt, i Stockholmsområdet är det än längre tid. Ansvaret för misslyckandet och för att lösa situationen faller tungt på politiken.

Resultatet av regleringarna är förödande och har lett till att den svenska bostadsmarknaden är dysfunktionell.

För innevarande mandatperiod kommer det byggas upp emot 200 000 för få bostäder jämfört med det behov Sverige har. Det kommer leda till ökade samhällsproblem. Hemlösheten kommer drabba fler grupper, trångboddheten kommer att förvärras och människors rörlighet kraftigt begränsas. Risken är uppenbar att framtidstro ersätts med hopplöshet hos allt fler. 

En regering som vill bekämpa samhällsproblem måste också ta ansvar och lösa bostadskrisen. För allt börjar med ett eget och tryggt boende. Det är i hemmet de första stegen i livet tas. Det är där läxorna görs. Det är där drömmar och framtidstro startas. Det är där kärleken frodas. Utan en trygg egen bostad ter sig livet hopplöst och då kan vare sig studier eller arbete genomföras. Resan i det svenska samhället börjar alltid med en egen bostad.

***

Problemen för hyresrättsmarknaden är många och har pågått under lång tid. Grundproblematiken är hyressättningarna och de årliga hyresjusteringarna som för nyproduktionen är förödande. Under lågränteåren doldes problemen då finansieringskostnaden var låg, och i kombination med kraftigt stigande fastighetsvärderingar så fungerade marknaden ändå, trots problemen med regleringar och otillräckliga årliga hyresjusteringar.

Situationen har snabbt förändrats och för nyproduktionen innebär det att vi gått från att det varit lönsamt att bygga nya hyresrätter till att den i dag är direkt olönsam. Avkastningen på att producera nya hyresrätter är negativ och kostnaderna för att bygga fastigheten överstiger det värde fastigheten har när den är färdigbyggd. Att bygga nya hyresrätter i Sverige är i dag en död produkt. Och förändringen till att göra det möjligt att investera i nya hyresrätter kommer inte att lösa sig självt. Sänkta räntor, regelförenklingar och sänkta markkostnader kommer inte räcka. Dagens system med reglerade hyror och årliga hyresjusteringar blockerar möjligheten till att börja bygga nya hyresrätter i Sverige. Utan reformering av hyressättningen för nyproduktionen kommer inte byggandet komma i gång igen.

Att bygga hyresrätter är en död produkt, eftersom avkastningen är negativ. Foto: Janerik Henriksson/TT

För att återigen skapa möjligheter till en positiv avkastning för byggandet av nya hyresrätter står politiken inför ett vägval. Antingen subventionerar man byggandet eller så genomför man fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Vägen med subventioner är dyr och ineffektiv. Varken subventioner eller mer av politisk styrning av bostadsbyggandet efterfrågas heller av branschen. Men väljer politiken den vägen så behöver subventionerna vara långsiktiga, minst 10 år för att ge effekt, och det till en kostnad på ett par hundra miljarder för de åren. Sannolikt har politiken andra reformer att satsa dessa resurser på, och som ur ett samhällsperspektiv dessutom skulle ge större nytta. För en moderatledd regering borde till exempel skattesänkningar vara mer prioriterade än subventioner till bostadsbyggande. 

Här finns dessutom redan en färdig utredning som kan genomföras efter en remissrunda.

Det bättre alternativet är att genomföra fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Här finns dessutom redan en färdig utredning som kan genomföras med de förändringar en regering vill göra efter en remissrunda. I stort är utredningen bra och den löser de problem som nyproduktionen av hyresrätter i dag lider av. Lösningen är att låta fastighetsägare och hyresgäster komma överens om hyresnivå. Ett index kommer att styra de årliga hyresjusteringarna och här har politiken en god möjlighet att se till att indexet ger ett starkt konsumentskydd. Indexet kan utformas så att toppar och dalar för inflation, räntor och kostnader balanseras över fler år. Det skapar en trygghet för hyresgästen och fastighetsägaren. Självklart kvarstår besittningsskyddet för hyresgästen.

Ett införande av fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter skapar en förutsägbarhet som minskar risken för såväl hyresgästerna som för fastighetsägarna. Den minskade risken leder till sänkta avkastningskrav och höjda fastighetsvärderingar. Det lägger grunden för att investeringar och byggandet av nya hyresrätter återigen kan påbörjas. Med minskad risk, ökad förutsägbarhet och långsiktighet i både hyressättning och hyresjusteringar blir det återigen lönsamt att bygga nya hyresrätter. 

Hyresnivåerna kommer inte att höjas dramatiskt. Branschen är väl medveten om var både betalningsviljan och betalningsförmågan ligger och det är de nivåerna vi i dag har inom presumtionshyressystemet. Att det skulle bli markant högre hyror är därmed inget annat än skrämselpropaganda från de aktörer som är emot en fri hyressättning. Grundläggande för fastighetsägare och fastighetsförvaltare är att lägenheterna är uthyrda. Fastighetsägarnas enda inkomst är nämligen hyrorna och vakanser i bestånden ger inga intäkter. Konsumentinflytandet är således starkt.

Behovet av att införa införandet av fri hyressättningen för nyproduktion är helt avgörande för den svenska bostadsmarknaden.

Behovet av att införa fri hyressättning för nyproduktionen är stort och helt avgörande för den svenska bostadsmarknaden. Vi vet också att reformen fungerar och ger resultat: både Danmark och Finland har genomfört reformerna med lyckade resultat. I såväl Köpenhamn som Helsingfors kan man i dag snabbt få tag i en hyresrätt medan det i Stockholm tar årtionden av köande. 

För en moderatledd regering som gått till val på att lösa samhällsproblem måste en reform som löser de grundläggande problemen för bostadsmarknaden vara prioriterad. Utan en fungerande bostadssituation kommer nämligen inte Moderaterna kunna komma till rätta med vare sig tillväxten, brottsligheten eller utanförskapet. Reformen är färdigutredd, den påverkar inte inflationen och tar inget ekonomiskt utrymme i statsbudgeten. Ideologiskt är det en reform som Moderaterna vill genomföra och på senaste partistämman togs återigen beslut om att genomföra förslaget. Nu finns alla förutsättningar på plats för att genomföra reformen. För att parti som sätter friheten i centrum är det en stor fördel att kunna 2026 gå till val på att man löst ett av de stora problemen i den svenska bostadssektorn. För friheten att få en egen bostad är en av de största friheterna ett parti kan erbjuda.