Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Smedjans redaktörer tackar för sig

Efter tre år på Sveriges frihetligaste samhällsmagasin har både chefredaktör Lars Anders Johansson och redaktör Blanche Sande bestämt sig för att röra sig vidare från Smedjan och Timbro. Det har varit tre roliga och intensiva år på barrikaderna i kampen för friheten.

Det var i början av 2017 som nya Smedjan först såg dagens ljus. Den marknadsliberala nättidskriften hade då varit insomnad sedan 2005 och återkom i ny skepnad, med ny redaktion, redo att ta sig an dagens hot mot marknadsekonomin och den individuella friheten. 

Smedjan grundades som pappersmagasin redan 1986, under namnet Marknadsekonomisk tidskrift. Under 1990-talet bytte den namn till Smedjan i samband med att inriktningen vidgades från ekonomiska frågor till att omfatta bredare perspektiv på samhälle och kultur. Runt millennieskiftet slutade Smedjan att tryckas på papper och övergick till att bli ett av Sveriges första renodlade nätmagasin. När vi tog över som redaktör respektive chefredaktör för den nystartade Smedjan hade vi med andra ord ett arv att förvalta.

Det medielandskap som den nya Smedjan verkar i är helt annorlunda än det som den gamla Smedjan var en del av. När gamla Smedjan blev nätmagasin var fenomenet nytt och okänt; i dag är det välbekant. Därtill har sociala medier fått en avgörande betydelse för mediekonsumtionen, något vi som nätmagasin har fått erfara då Facebook fått för sig att ändra de algoritmer som styr vilken sorts inlägg som får genomslag. 

Exempelvis bestämde sig sajten i börja av 2019 för att begränsa räckvidden för inlägg som får en hög andel klick från sociala medier i jämförelse med andra platser på internet – i teorin ett sätt att hindra spridandet av ”fake news”, men i praktiken ett sätt att gynna stora etablerade tidningar på exempelvis nyare nättidningars bekostnad. Vi har högst konkret blivit varse faran med mediemonopol och riskerna med att lägga för många ägg i samma korg.

Den traditionella höger-vänster-skalan har fått konkurrens av andra konfliktlinjer som skär kors och tvärs igenom borgerligheten.

Något annat som har förändrats under tiden mellan att gamla Smedjan lades i vila och den nya startades är det politiska landskapet. Den traditionella höger-vänster-skalan har fått konkurrens av andra konfliktlinjer, framför allt på det kulturella området, som skär kors och tvärs igenom borgerligheten. Partier och individer som tidigare stått stadigt förankrade på den borgerliga sidan har hemfallit åt poserande kulturradikalism och vill använda statens tvångsmakt för att reglera människors privatliv. Man kan inte ens lita på att de vill ha en borgerlig statsminister längre. Röster som brukat värna den personliga integriteten har å sin sida hemfallit till att argumentera för repressiva och integritetskränkande åtgärder. Mellan dessa den nya politikens Skylla och Karybdis har vi på Smedjan strävat att hålla en stadig, frihetlig kurs.

I dag kan ni läsa våra respektive tankar om de gångna tre åren som redaktörer på Smedjan. Tack för de här åren. Kampen för friheten fortsätter på nya fronter.