Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Socialdemokraterna borde klippa banden till SSU

Stefan Löfven duckar för de allvarliga avslöjandena om extremismen som frodas i SSU. Men om inte partiet reagerar med krafttag mot de ansvariga i Skånedistriktet och förbundsledningen återstår att göra som både Moderaterna och Sverigedemokraterna har gjort: att klippa banden till ungdomsförbundet helt. Ett parti som berömmer sig om sin värdegrund har inte råd att samtidigt agera plantskola åt extremister.

Philip Botström, SSU. Foto: Anders Löwdin. (CC BY-NC-ND 2.0)

1917 lämnade det dåvarande socialdemokratiska ungdomsförbundet SDUF Socialdemokraterna tillsammans med partiets radikala vänsterfalang i protest mot den lojalitetsförklaring som partiet avkrävt ungdomsförbundet, den så kallade ”munkorgsstadgan”.

Utbrytarna, inspirerade av den bolsjevikiska revolution som ägt rum i Ryssland samma år, bildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, SSV. Det skulle 1921 byta namn till Sveriges Kommunistiska Parti, SKP och under många år fungera som Sovjetimperiets förlängda arm.

Det är samma parti som i dag kallar sig Vänsterpartiet, och påstår sig ha tagit avstånd från kommunismen, men som alltjämt har avskaffandet av den privata äganderätten på sitt program, och kommunistiska fanor i sina demonstrationståg.

Sedan splittringen 1917 var de svenska Socialdemokraterna länge vaksamma mot extremistiska tendenser i sitt eget parti, och byggde med hjälp av fackföreningsrörelsen upp ett angiverisystem för att identifiera kommunister på arbetsplatserna.

Sedan splittringen 1917 var de svenska Socialdemokraterna länge vaksamma mot extremistiska tendenser i sitt eget parti.

Från och med 1961 organiserades kommunistjakten av försvarsmaktens underrättelsetjänst, via den socialdemokratiske officeren Birger Elmér. Socialdemokraternas 20 000 arbetsplatsombud rapporterade till en del av den militära säkerhetstjänsten som kallades grupp B,som byggde upp ett omfattande åsiktsregister. Delar av detta förmedlades sedan till Säkerhetspolisen.

På 1930-talet var det högern i Allmänna Valmansförbundet som hade problem med radikalisering i ungdomsförbundet, Sveriges Nationella Förbund, SNU. SNU:s radikalisering och dragning till korporativism och anti-parlamentarism ogillades inom AV, som 1933 grundade en egen ungdomsorganisation, Konservativ Ungdom, under ledning av Jarl Hjalmarsson. 1934 bröt partiet helt med den tidigare ungdomsorganisationen.

2015 klippte Sverigedemokraterna banden med sitt ungdomsförbund, SDU, sedan Jessica Ohlsson valts till förbundsordförande. Ohlsson tillhörde samma falang som sin föregångare, Gustav Kasselstrand, som företrädde en radikal nationalistisk linje i opposition mot moderpartiet. Konflikten ledde till att Sverigedemokraterna bröt med hela sitt ungdomsförbund och bildade ett nytt, Ungsvenskarna. Den tidigare SDU-ledningen, med Kasselstrand Ohlsson och William Hahne i spetsen, gick vidare och grundade det etnonationalistiska ytterkantspartiet Alternativ för Sverige.

De senaste veckorna har det framkommit graverande uppgifter om tillståndet i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU. Förbundets Skånefalang har utvecklats till en häxkittel av extremism, homofobi och maffiametoder. Allt med förbundsledningens och de lokala partitopparnas goda minne. I en film som Kvällsposten publicerat syns hur Skånedistriktets ordförande Mansour Ahmed skriker hotfullt för att tysta presidiet vid förra årets årskonferens, ända tills mötet tvingas ajourneras. Samme Mansour Ahmed har utsetts av förbundet att utreda vad som hänt i Skåndesdistriktet.

Om det är från sådana kretsar som styr SSU:s Skånedistrikt som partiet ämnar hämta sina framtida företrädare lär socialdemokratins dagar vara räknade.

Situationen är så allvarlig att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tillsatt en särskild utredning för att se om SSU fortsatt kan beviljas föreningsbidrag. Den grasserande extremismen i SSU Skåne har varit känd hos förbundsledningen och ordföranden Philip Botström var själv närvarande vid den konferens där de homofoba yttranden fälldes som var upprinnelsen till den senaste tidens uppmärksamhet. Även de lokala partitopparna, som Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh, har enligt Kvällsposten varit införstådda med situationen i ungdomsförbundet.

Stefan Löfven har hittills undvikit att kommentera uppgifterna om sitt eget ungdomsförbund. Om partiet väljer att lägga locket på kommer det förmodligen att straffa sig längre fram. Om det är från sådana kretsar som styr SSU:s Skånedistrikt som partiet ämnar hämta sina framtida företrädare lär socialdemokratins dagar vara räknade. Om inte Löfven reagerar med krafttag och utesluter de inblandade i Skånedistriktet och förbundsordförande Philip Botström återstår att klippa banden med hela ungdomsförbundet. Det har hänt förr, och ett parti som berömmer sig om sin fina värdegrund har inte råd att samtidigt agera plantskola åt extremister.