Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

SVT berättar inte hela sanningen om Venezuelas kollaps

När SVT i sin rapportering i princip utelämnar socialismen som förklaringsfaktor till Venezuelas kollaps sviker programbolaget både sitt uppdrag och det venezolanska folket, skriver Erik Thyselius, projektledare på tankesmedjan Frivärld och tidigare mediegranskare.

Våldsamma protester i Venezuelas huvudstad Caracas.

Enligt de senaste rapporterna står nu Venezuela, efter år av socialistisk vanskötsel, på randen till total kollaps. Bara i april och maj har hundratals människor skadats och trettiotalet dödats i våldsamma protester mot den sittande presidenten Nicolás Maduro. Givet den ödesdigra kurs som den avlidne presidenten Hugo Chávez styrde in landet på i början av 2000-talet och som hans efterträdare Maduro har fortsatt följa, borde egentligen få vara förvånade över hur illa situationen är i dag.

Ändå blir den sociala katastrof som Venezuela nu befinner sig i närmast obegriplig för den som endast följer rapporteringen i SVT. Facebooksidan ”I allmänhetens tjänst – granskning av public service” uppmärksammade i förra veckan ett klipp producerat av SVT Nyheter. ”Venezuela är ett land i kris med skyhög inflation, där det råder akut brist på mat och mediciner. Hur kunde landet hamna där det är i dag? SVT Nyheter förklarar”, lyder programbolagets egen beskrivning av innehållet.

Av klippet förstår tittaren att Chávez var en populär ledare som finansierade sociala reformer genom att förstatliga oljeindustrin. Efter 14 år dog han i cancer och efterträddes av Maduro. Sedan utbröt studentprotester, hyperinflation, brist på mediciner och kraftigt ökande antal mord. I sak stämmer allt detta, men eftersom ingen information om vare sig Chávez- eller Maduroregimens vanskötsel av ekonomin ges, lämnas tittaren lika ovetande om krisens egentliga orsaker som innan. Olyckligtvis kan en tittare lätt få intrycket att hela krisen beror på att Chávez inte längre är vid makten, eftersom allt dåligt uppenbarligen skett efter hans död. Sannolikt är det inte SVT:s avsikt, men genom att utelämna avgörande information blir slutresultatet vilseledande.

Tyvärr är det inte bara i ovannämnda klipp som SVT inte lyckats ge en korrekt bild av bakgrunden till Venezuelas kris. I en rapportsändning från 20 april i år säger reportern att landets kraftiga lågkonjunktur ”till stor del” beror på ett lågt oljepris och att inflationen orsakat höga matpriser. Därefter citeras oppositionen som kritiserar Maduros ”ekonomiska åtgärder”.

Allt detta stämmer återigen i sak, men utan att med ett ord nämna något om Chávez- eller Maduroregimens exproprieringar, priskontroller eller det faktum att inget av oljeöverskottet investerades eller sparades för framtiden blir inslaget direkt vilseledande. Huruvida det verkligen är regimen som är ansvarig för det ekonomiska kaoset får tittaren inte heller veta, eftersom Maduros ”ekonomiska åtgärder” (som inte beskrivs överhuvudtaget) endast presenteras som en partsinlaga från oppositionen.

I SVT:s program ”Gomorron Sverige” samma år slog de båda programledarna fast att det finns en ”enkel förklaring till krisen”: det låga oljepriset.

För den som tvivlar på att Venezuelas problem verkligen grundar sig i socialismens misslyckande rapporterade exempelvis The Economist 2011 att landet plågades av mat- och varubrist, orsakade av Chávez priskontroller. Svaret på matbristen blev en nationalisering av matindustrin. Detta är bara ett av flera exempel på hur chavismens socialistiska politik lade grunden till landets ekonomiska och sociala kollaps.

Även tidigare nyhetsinslag som SVT sänt om Venezuela har inte lyckats med att ge en särskilt rättvisande beskrivning av orsakerna till landets ekonomiska moras. I ett nyhetsinslag i juni 2016 konstaterar reportern att det sjunkande priset på olja utlöst en ekonomisk kris, men inget direkt ansvar tillskrivs regimens ekonomiska politik. Det mest flagranta exemplet är från SVT:s program ”Gomorron Sverige” samma år, där de båda programledarna slår fast att det finns en ”enkel förklaring till krisen”: det låga oljepriset.

Att svensk vänster i sitt hyllande av Venezuelas ”socialism för 2000-talet” (ännu en gång) hamnat på fel sida historien är en sak. Men när SVT i sin rapportering till stora delar utelämnar de avgörande orsakerna till landets kollaps bidrar programbolaget till den chavistiska historieskrivningen. Det är inte bara ett svek mot de svenska tittarna, utan även mot det venezolanska folket.

Erik Thyselius, projektledare på tankesmedjan Frivärld och tidigare mediegranskare på Timbro Medieinstitut.