Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Vakthunden skäller – men lyssnar partiet?

De senaste åren är det knappast någon som tagit ordet integritet i sin mun när lag och ordning diskuterats. Smedjans Henrik Dalgard besökte Moderata ungdomsförbundets stämma som hölls i helgen, och ser vad som skulle kunna bli en välkommen återkomst för integritetsfrågorna i rättspolitiken.

Moderata ungdomsförbundet och dess ordförande Matilda Ekeblad har riktat stor kritik mot moderpartiets rättspolitik. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I talarstolen debatterades liberalare vapenlagar, privata sjukförsäkringar, arbetslinjen och narkotikapolitik. På dansgolvet spelades ungdomsförbundets vallåt ”Sverige jobbar” från 2010. Den gångna helgen hade Moderata ungdomsförbundet arbetsstämma i Södertälje. Trots att det var den första fysiska nationella stämman sedan 2019 var mycket sig likt. Samtidigt har de senaste två årens politiska utveckling i hög grad påverkat idéströmningarna inom förbundet och vilka frågor som diskuteras. 

En av stämmans intensivaste debatter kom att handla om ett av de förslag Moderaterna kommunicerar som en del av lösningen på gängrelaterade brottsligheten – frågan om anonyma vittnen. Argumenten från förslagets anhängare inom ungdomsförbundet var desamma som ofta hörs i den bredare politiska debatten. De kriminella gängens närvaro och våldskapital hindrar människor i utsatta områden från att våga vittna i domstol, vilket gör det svårare att komma åt gängens toppmedlemmar. 

I en liberal rättsstat bör principen om att den åtalade ska ha kunskap om vem han anklagas av hållas högt. 

Argumentationen från de som ställde sig skeptiska till förslaget utgick ifrån rättsstatens principer och den personliga integriteten. I en liberal rättsstat bör principen om att den åtalade ska ha kunskap om vem han blir anklagad av hållas högt. 

Den långa debatten resulterade till slut i att stämman röstade ned förslaget med röstsiffrorna 67–41. 

Att det liberala Moderata ungdomsförbundet tar ställning för ideal som personlig integritet och rättsstat kanske inte är någon större överraskning. Det intressanta är dock i vilket kontext det sker. I dagens politiska debatt lyser integritetsfrågorna med sin frånvaro, och samtliga riksdagspartier tycks tävla om att föreslå hårdare tag mot den organiserade brottsligheten och utökade befogenheter för polisen. I en sådan kontext är det uppfriskande att lyssna på en debatt som behandlar vilka gränser politiken behöver förhålla sig till när nya åtgärder för att bekämpa gängkriminalitet ska utformas. Men inte minst kan debatten komma att öppna en ny dimension i den rättspolitiska diskussionen hos moderpartiet. 

Läs också:

Moderaterna är just nu partiet med störst förtroende bland väljarna när det kommer till lag och ordning, och har profilerat sig som det parti som driver på för hårdare tag och utökade befogenheter för polisen. Dock har avvägning mellan värden som personlig integritet och rättsstatens principer å ena sidan och trygghet å den andra till stora delar lyst med sin frånvaro i partiet. Detta är något som även har påtalats av ungdomsförbundets ordförande Matilda Ekeblad – nu senast i Göteborgs-Posten.

Att då ha ett ungdomsförbund som belyser och tar ställning för de principiella restriktioner man behöver förhålla sig till när man utformar politik är minst sagt välkommet. Detta var även något som Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer påtalade när han på lördag eftermiddag talade för stämmans deltagare och berömde ungdomsförbundet för att de i rättspolitiken agerade principiella vakthundar åt partiet.

Avvägningen mellan trygghet och personlig integritet som aktualiserades på Muf-stämman kan även komma att utgöra en av de intressantaste debatterna på Moderaternas arbetsstämma som inleds på torsdag i Helsingborg. Då ska inte bara frågan om anonyma vittnen diskuteras, där finns också förslag om visitationszoner och utökade möjligheter till övervakning och avlyssning. Det är förslag som ungdomsförbundet ställer sig kritiska till. I ett parti där ungdomsförbundet har en tredjedel av stämmoombuden kan skällandet få stor inverkan. 

Många har kommit att ge upp den individuella integriteten för gruppen och tryggheten.

Debatten om anonyma vittnen på Muf:s arbetsstämma kan inte bara komma att öppna upp en välkommen dimension inom Moderaternas rättspolitiska diskussion, den visar även på en idémässig trend. Även om förbundet tog ställning mot anonyma vittnen var något annorlunda jämfört med tidigare liknande diskussioner i förbundet. Många som tidigare varit ytterst principiella i rättsfrågor var villiga att lägga undan principerna för att värna den större tryggheten. När jag kort talade med Matilda Ekeblad mellan helgens debatter beskrev hon trenden träffande: 

– Många har kommit att ge upp den individuella integriteten för gruppen och tryggheten.

Det är en beskrivning som är generaliserbar till den rättspolitiska debatten i stort. När sådana idémässiga vindar blåser är det viktigt att komma ihåg att trygghet inte är det enda eftersträvansvärda värdet i ett samhälle.