Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Världsekonomin vissnar och visar varför vänstern har fel

En tredjedel. Så mycket varnar WTO för att världshandeln kan minska i år till följd av coronaviruset. Nu lär vi oss något viktigt om hur värde egentligen skapas – och vad som händer när det inte gör det.

Det är naivt att tro att man kan utrota fattigdomen genom att ta rika människors pengar. Foto: Christian Dubovan Unsplash

Om man har varit politiskt engagerad ett tag märker man att det med jämna mellanrum, från vänsterhåll, dyker upp åsikter om att världsfattigdomen skulle kunna lösas om man bara tog de allra rikastes tillgångar och fördelade ut dem. Om coronakrisen kan föra något positivt med sig, är det kanske att sådana tankegångar synas bättre i sömmarna.

Det finns nämligen inte några orsaker till fattigdom – det är mänsklighetens urtillstånd. Gör vi ingenting, kommer vi förbli fattiga. Däremot finns det orsaker till rikedom.

Den främsta av de orsakerna är värdeskapandet. Värde är nu inte något objektivt, som man lätt kan få för sig. Det går givetvis att skapa saker och tjänster till sig själv som man värdesätter, men det är i utbytet mellan människor som det verkligen händer något.

På en fri marknad – eller i vart fall en marknad som inte är centralstyrd – sker transaktioner bara när bägge parter anser sig tjäna på dem. Man byter nedlagt arbete mot nedlagt arbete i en komplicerad, organisk process, och genom detta skapas ett mervärde för bägge parter.

Att nästan helt stanna ekonomin, som vi gjort nu, går därför inte att jämföra med att bromsa ner och stänga av en bil, och sedan vänta på att det går att vrida om startnyckeln igen. Ekonomin är inte en motor. Snarare är det så att vi slutar vattna våra växter, och hoppas att något kommer att växa när vi väl kan börja vattna igen. Det som inte produceras under krisen, är dock för evigt förlorat.

Mycket skulle behöva göras för att världsmarknaden ska bli rättvis. Ändå är den ljusår bättre än alternativet

Det är också därför det är naivt att tala om att helt enkelt bara ta rika människors pengar för att utrota fattigdomen. Till viss del kan man absolut utjämna människors levnadsvillkor genom beskattning, men i grunden kan bara fattigdom utrotas genom att människor ges möjlighet att skapa något som är värdefullt för dem själva och för andra.

Detta är också varför tillväxt är viktigt. Tillväxt ger människor möjligheter till bättre liv, utan att någon annan blir fattigare. Det är bara när kakan växer, som ingen behöver beröva någon annan ett värde för att bli rikare själv. Just tillväxten gör det möjligt för oss att berika oss själva genom att berika varandra.

Ingen skulle argumentera för att den världsmarknad vi har idag är ett perfekt system. Det finns tullar och regleringar som i allt för stor utsträckning används för att ge vissa företag fördelar framför andra. Allt för ofta lyckas storföretag lobba igenom lagstiftning som skyddar dem från nya uppstickarkonkurrenter, medan lagstiftaren sällan ens försöker skydda den miljö som långsiktigt är en förutsättning för fortsatt värdeskapande. Farligast av allt är kanske att det inte finns ett globalt pris på koldioxid, och att hela klimatet därför hotas.

Mycket skulle behöva göras för att världsmarknaden verkligen skulle vara rättvis. Ändå är den ljusår bättre än att inte ha någon alls. I spåren av den nedstängning vi ser runt om i världen, märker vi också vad som händer när människor hindras från att skapa värden för varandra.

Att börserna vänder nedåt är en sak – värdet där bygger nu för tiden så gott som bara på vad människor tror kommer att hända med ekonomin – men den som slänger ett öga på USA:s arbetslöshetssiffror gör rätt i att känna en ilning av obehag längs ryggraden. Det är heller inte bara egenföretagare som kommer att gå i konkurs i den här krisens kölvatten. Stora industriföretag tvingas permittera anställda, eftersom komponenterna de vanligtvis kan köpa inte dyker upp. På grund av det komplexa, organiska system som världshandeln utgör, kommer alla branscher och företag, oavsett storlek, att drabbas, förr eller senare.

Vi kan inte annat än hoppas att krisen blir så kort som möjligt, så att det går att öppna upp värdeskapandet igen. För den som tycker att detta visar på globaliseringens svaghet, har jag dåliga nyheter. Alternativet till globalisering är inte att alla de jobb och det värdeskapande som finns utomlands förläggs i det land man nu råkar sitta och kritisera ifrån – alternativet är att den levnadsstandard du idag har helt enkelt försvinner.

Det är också tack vare det kunskapsutbyte som sker globalt, som vi kan hitta medel att bekämpa coronaviruset med. Många av världens bäst lämpade hjärnor arbetar fram tester och vaccin medan du läser den här texten. Måtte de lyckas snart.