Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Vårda arbetskrafts-invandringen bättre

Nya siffror visar att arbetskraftsinvandringen är bättre matchad mot arbetsmarknadens behov än tidigare, skriver Caspian Rehbinder och Karin Svanborg-Sjövall på DN Debatt. Över 90 procent av arbetstillstånden går till yrken där det är brist på arbetskraft. Men det finns fortfarande problem som måste lösas. Det är hög tid för regeringen att lämna sin passivitet och vårda systemet för framtiden.

Varje år gör Arbetsförmedlingen en prognos över behovet av arbetskraft för varje yrke. Tillsammans med Migrationsverkets statistik över beviljade arbetstillstånd visar Timbro att reformen av arbetskraftsinvandringen inte bara inneburit fler arbetstillstånd utan också högre träffsäkerhet i matchningen över tid. Över 90 procent av arbetstillstånden går till yrken där det är brist på arbetskraft. Fler arbetstillstånd till yrken med mer påtaglig brist beviljades 2018 än vad som beviljades totalt 2007. Samma effekt ser man för permanenta uppehållstillstånd.

Det stämmer överens med en internationell bild av den svenska arbetskraftsinvandringen. När OECD granskade vilka länder som är mest attraktiva för högkvalificerad arbetskraft ligger Sverige i topp, jämte Australien. OECD konstaterar att krångliga system gör länder som Kanada och USA mindre attraktiva, vilket bidrar till Sveriges topposition. Det är någonting Sverige tjänar på. Under 2018 bidrog arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder kronor i ökad produktion och 12 miljarder kronor i ökade skatteintäkter.

Att dagens regelverk i huvudsak fungerar väl innebär inte att det saknas behov av fortsatta reformer. Trots stora problem med kompetensutvisningar och flera exempel på missbruk har Socialdemokraterna dragit politiken i långbänk. Artikeln föreslår flera åtgärder för att hantera olika problem med osäkra situationer för arbetsgivare och arbetstagare, missbruk av systemet, byråkratiskt krångel och annat. Det är hög tid att regeringen släpper sin passivitet och vårdar systemet för framtiden.

Läs hela debattartikeln här.