Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Frihet till samvete

En polis vägrar tvångsutvisa en gömd barnfamilj. En journalist vägrar ringa ett brottsoffer mitt i natten. En barnmorska vägrar utföra en abort i sextonde veckan. Arbetsvägran eller moraliskt mod? Håller vi stånd mot godtycke och fanatism eller struntar vi i Europakonventionens grundläggande rättighet: Att människor äger frihet att följa sitt samvete?

54 kr

I lager

Debatter om friheter är med nödvändighet debatter om svåra avvägningar. Var ska gränsen dras mellan individens rätt att utöva sin frihet och andras rätt att slippa påverkas av dem? I Frihet till samvete finner Susanne Wigorts Yngvesson att Sverige är avvikande i synen på samvetsfrihet i arbetslivet.

Alla yrkesområden som har med människor eller något levande att göra ställs inför gränsdragningar av moralisk art. Samvetsfrihetsfrågor på arbetsplatser kan röra allt från relativt enkla frågor som hur man hälsar eller klär sig, till svåra avgöranden om abort, eutanasi eller åldersbestämning av asylsökande. I yrken där man möter människor i särskilda etiska situationer formuleras koder som uppmanar till samvetsansvar – men som anställd är du ändå inte fri att agera hur som helst utan att det får konsekvenser. Susanne Wigorts Yngvesson tittar i boken närmre på samvetskonflikter inom sjukvården, polisen, militären och kyrkan.

Där andra fastnar i sakfrågor – för eller emot abort – lyfter Susanne Wigorts Yngvesson blicken och frigör principiella argument. Susanne Wigorts Yngvesson visar att samvetsfrihet i grund och botten, precis som den närliggande rättigheten yttrandefrihet, handlar om tolerans. Att tolerera avvikande agerande är lika viktigt som att tolerera avvikande åsikter.

Susanne Wigorts Yngvesson är docent i etik och lektor vid Teologiska högskolan Stockholm. Hon forskar och undervisar i teologi, filosofi och mänskliga rättigheter.

Äntligen en bok som breddar och fördjupar diskussionen om samvetsfrihet bortom abortfrågans skyttegravar. Det finns förstås ingen rätt att i alla lägen få ens en djupt känd samvetsfråga respekterad i yrkeslivet – och här saknar jag en diskussion om den kontraktsfrihet som väsentligen reglerar sådant – men i ett upplyst, liberalt och pluralistiskt samhälle bör vi alltid vara beredda att utsträcka möjligheten att leva rikt och fredligt också efter värderingar och trosföreställningar vi inte delar. Det är vad tolerans går ut på.” – Mattias Svensson, liberal debattör

”Viktig bok om den moraliska förmågan.”  – Daniel Braw, Oskarshamns Tidning

”Ett mycket välkommet bidrag” – Jönköpings-Posten

Om Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson är professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter vid Teologiska Högskolan Stockholm. Hon har forskat och undervisat om etiska perspektiv av övervakning och är en av initiativtagarna till nätverket Surveillance & Religion. Hon är även författare till böcker om medieetik och samvetsfrihet, senast "Frihet till samvete" (Timbro förlag 2016).