Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Smedjans sommarresa

Sverige är ett stort land – med städer, platser och landskap som skiljer sig åt – och vars särprägel man måste förstå för att förstå Sverige. Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om? Vilka problem finns? Vilka lärdomar kan man dra av platsen? Följ med på Smedjans resa genom Sommarsverige!

Gemenskap under press

Aneby präglas av samarbete, men också bekymmer med ekonomi och integration. Catarina Kärkkäinen åker tillbaka till sin hemort och ser hur Sveriges problem yttrar sig även där.