Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Svend Dahl: De liberala kärnväljarna står på Sabunis sida

Nio av tio bland Liberalernas mest lojala väljare vill att partiet går till val på att bilda en borgerlig regering. Det visar en ny mätning som Smedjan låtit Demoskop genomföra inför helgens partiråd. De liberaler som tänker gå emot partiledaren Nyamko Sabuni tycks sakna förståelse för sina egna väljare, skriver Svend Dahl.

Liberalernas partiledare har väljarna med sig när hon argumenterar för att partiet ska gå till val på att bilda en borgerlig regering efter nästa val. Foto: Henrik Montgomery/TT

På söndag (28/3) ska Liberalernas partiråd fatta beslut om partiets vägval inför valet nästa år. Mot partiledaren Nyamko Sabuni och partistyrelsemajoritetens linje att Liberalerna ska gå till val på att bilda en borgerlig regering, som kan söka stöd för sin politik bland riksdagens alla partier, står de som menar att ett överordnat mål för Liberalerna borde vara att till så gott som varje pris hålla Sverigedemokraterna isolerade. En hel del talar för att det kan bli en hård och jämn strid

I praktiken handlar vägvalet på söndag om Liberalernas överlevnad.

I praktiken handlar vägvalet på söndag om Liberalernas överlevnad som partiorganisation. I snart 100 års tid har Liberalerna tillsammans med Moderaterna burit försvaret av den fria ekonomin och motståndet mot en maktfullkomlig socialdemokrati. Denna historia gör att Liberalerna har en väljarkår som lutar åt höger. En betydande del av Liberalernas väljare utgörs av personer som under valrörelsen väljer mellan den moderata och den liberala valsedeln.

Lyssna också på:

Att Liberalerna idag får mindre än tre procent i de sammanvägda opinionsundersökningarna är en konsekvens av det vägval den dåvarande partiledaren Jan Björklund gjorde hösten 2018. I och med januariavtalet upphörde Liberalerna att vara det alternativ för borgerliga, liberalt sinnade, väljare som partiet alltid tidigare varit. Försvinnande få röstade nämligen på Liberalerna 2018 för att de ville ha en socialdemokratisk statsminister. 

Insikten om detta svek mot de egna väljarna har varit den kanske viktigaste faktorn bakom beslutet i partistyrelsen tidigare i mars, något som beskrivits av journalisterna Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg i Svenska Dagbladet. Om inte Liberalerna återigen blir ett alternativ för borgerligt sinnade väljare, är risken uppenbar att partiet åker ur riksdagen nästa år, resonerar allt fler.

Närmare 4 av 10 M-väljare skulle kunna tänka sig att stödrösta på Liberalerna.

För ett litet parti med få säkra väljare blir frågan om var de potentiella väljarna finns avgörande. En ny undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Smedjan bekräftar bilden som framkommit i bland annat Liberalernas egna mätningar – väljarpotentialen finns till höger. 

I undersökningen svarar närmare 4 av 10 M-väljare att de skulle kunna tänka sig att stödrösta på Liberalerna för öka sannolikheten för att det ska gå att bilda en borgerlig regering efter nästa val. Det är ett besked som dessutom måste ses mot bakgrund av den tradition av taktikröstande, på Kristdemokraterna och Liberalerna, som redan är etablerad bland moderata väljare.

För att Liberalerna ska kunna frigöra denna väljarpotential krävs dock ett tydligt ställningstagande för en borgerlig regering. Utan ett sådant lär stödröstarna – med Jan Björklunds svek i färskt minne – ta det säkra före det osäkra och lägga sin röst på Ulf Kristersson.

Undersökningen visar också på att det finns en potential för Liberalerna bland borgerligt sinnade centerpartister.

Undersökningen visar också på att det sannolikt finns en potential för Liberalerna bland borgerligt sinnade centerpartister. Medan Centerpartiets väljare, till skillnad från Liberalernas, överlag är positiva till januarisamarbetet, finns det en betydande minoritet C-väljare som hellre skulle se en borgerlig regering efter nästa val. När Demoskop ställde frågan instämde 25 procent av C-väljarna i påståendet att deras parti borde ta samma väg som Nyamko Sabuni, och gå till val med målet att bilda en borgerlig regering.

Sannolikt skulle en betydande del av dessa väljare kunna tänka sig att rösta på ett liberalt parti som ger tydligt stöd för en borgerlig regering.

Av undersökningen framkommer också att Nyamko Sabunis ställningstagande ligger helt i linje med L-väljarnas önskemål. Bland samtliga L-väljare ställer sig 7 av 10 bakom tanken att gå till val på att bilda en borgerlig regering. Ju säkrare man är på sin L-röst desto mer övertygad är man dessutom om att det är rätt väg att gå. Närmare 9 av 10 av de som är absolut säkra på sitt L-val tycker att Sabuni tänker rätt.

Nyamko Sabuni har med andra ord Liberalernas kärnväljare på sin sida. Det är värt att komma ihåg inför partirådet, där de som motsätter sig partistyrelsens linje lär argumentera för att deras egen uppfattning är den som ligger i linje med partiets ”själ”.

Liberalernas väljare anser att deras parti hör hemma till höger. Det märkliga är att så många ledande L-politiker är beredda att riskera sitt partis överlevnad genom att bortse från detta.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd som en webbundersökning av Demoskop på uppdrag av Timbro/Smedjan inom ramen för Demoskops allmänhetspanel, Iniziopanelen, som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen är genomförd under perioden 10–16 mars, 2021 och omfattar 2 150 intervjuer. Urvalet är pre-stratifierat och i efterhand vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.